Rådet for psykisk helse tildeler Tabuprisen 2018 til Engvik – bedre kjent som «Helsesista».

Nittedølen får prisen for sitt engasjement som «hele Norges helsesøster», for å nå ut til svært mange gjennom nye kanaler, og for å tørre å være personlig i sin kommunikasjon.

– Tale er tøff, tydelig og snakker fra hjertet. Som fagperson er hun svært utradisjonell i sin omgangsform og valg av kanaler, noe vi ser på som en positiv utfordring til helsesøsterrollen. Vi synes det hun gjør er viktig og grensesprengende, og vi vet at Helsesista når ut til mange som vanligvis ikke ville tatt kontakt med helsepersonell for sine spørsmål eller problemer, begrunner generalsekretær Tove Gundersen i Rådet for psykisk helse.

Les også

– Det var en gang jeg snakket om størrelsen på «p...en», og da var det en forelder som sa at jeg måtte tenke på mine yngste følgere

 

Engvik startet «Helsesista» på Snapchat for å gjøre seg mer tilgjengelig for unge.

Etter kort tid fikk hun titusenvis av følgere.

Rådet for psykisk helse påpeker at hun har bidratt på mange arenaer, for eksempel i NRK-programmet Newtons kortfilmer om selvmord.

– Unge mennesker trenger gode voksne som tør å by på seg selv, bruke humor og være åpne om ting som er vanskelige. Disse voksne må være tilgjengelige, de må være der de unge er. Derfor er det så viktig med en Helsesista – en digital helsesøster som også er et ekte menneske, sier Gundersen.