Elever og lærere ved Råholt ungdomsskole har i lengre tid slitt med støy, som i stor grad skyldes måten skolen er utformet på, med åpne baser for hvert klassetrinn. Skolen har vokst og vokser fortsatt i størrelse, og flere elever og ansatte gir skolen større utfordringer med støyproblematikk i basene.

– Det bør være et for så vidt ubestridt tema blant politikerne at Råholt ungdomsskole sliter med støy, da problematikken tidligere har vært drøftet i ulike politiske utvalg. Men elever, ansatte og FAU har vært tålmodige lenge, og det er på tide at noe gjøres ved skolen, skrev Høyres Caroline Flesvik Salberg i en interpellasjon til kommunestyret i Eidsvoll denne uka.

Hun er ikke alene om å kreve endring.

Trendy løsning

Åpent skolelandskap har vært en trend i flere år. Det er vel en billig og lettvin løsning, og ? Ja – hva mer er positivt med det? Hvorfor bygges det flere? Er et klasserom bråkete er alle bråkete. Og vi alle vet vel hvor lett et klasserom bryter ut i støy? Dette er inntrykket jeg har av åpne skoler. Men, det viser seg at det er positive sider også.

Jeg drar opp til skolen for å få se med egne øyne hva dette handler om. Jeg snakker med to representanter fra elevrådet, som tar meg med på en omvisning rundt skolen. Det er en base for hvert trinn med en kuppel i midten. I kuppelen er det et auditorium.

Skolemiljøansvarlig Fredrik Klaseie (13) forteller meg at all undervisning i utgangspunktet skal foregå der.

– Problemet er at det er seks klasser per auditorium. Vi har kanskje én time i uken der, sier han.

Hvordan oppleves den nåværende situasjonen?

– Det er absolutt et problem. Bare det at en lærer underviser kan forstyrre en annen klasse. Vi er faktisk så tett innpå hverandre. sier Fredrik.

Han legger til at han tror det går hardest utover de med konsentrasjonsvansker.

– Katastrofal løsning

Elevrådsleder Maren Winnem (15) mener det er både positive og negative sider ved å ha en åpen skole.

– Vi har et veldig bra miljø der alle kjenner alle, støy til tross. Den delen vil vi ikke endre på, understreker hun.

Under omvisningen møter vi på en lærer som har sitt å si om saken. Han mener åpen skole er en katastrofal løsning, og at det ikke fungerer over hodet.

– Vi underviser ikke for åpen skole, vi underviser på tross av det, uttaler læreren som ønsker å være anonym.

Det kommer fram at det var sterk motstand allerede da skolen ble bygget.

– Elevundersøkelser viser at elever trives her forteller rektor Stine Strøm, og påpeker at ingen lærere har sluttet heller.

Skolen har vokst med nesten ett hundre elever siden den ble bygget i 2005, og dette mener hun er det største problemet. Hun legger til at de heller ikke vil ha en helt lukket skole.

– Det ideelle hadde vært skyvedører. På den måten kan elevene samarbeide når det passer seg, og ha som mulighet å lukke døren når det trengs.

Koster millioner

Én million kroner ble lagt av til problemet ved Råholt ungdomsskole i 2011, og deretter fire millioner i 2012. Fem millioner kroner, og ingen framgang så langt. Men nå er det slutt på det.

– Ja, det ble forskjøvet, men er nå satt til sommerferien 2012. sier rektor.

Denne opplysningen bekrefter ordfører Einar Madsen, som forteller at de vil sette arbeidet til sommeren på grunn av skolegangen til ungdommene.

– Vi har allerede en god dialog med skolen, og jeg ser absolutt framgang i dette, sier han.

Han forteller også at de har fått ressurser til støydempende tiltak, og vil bygge om en og en base når arbeidet begynner. Rektor ser fram til endringene, og har tro på at dette skal bli bra.

– Vi får bare håpe kommunen holder det de lover, avslutter hun smilende.