Hva betyr verneplikt i dag?

Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

I høst ble en gutt dømt til fengsel da han ikke møtte opp til militæret.

DEL

En 22 år gammel gutt fra Skedsmo ble i september dømt til 14 dagers betinget fengsel da han uten gyldig grunn ikke møtte opp til pliktig førstegangstjeneste.

Etter grunnlovens paragraf 109 skal i hovedsak alle borgere inn til militær tjeneste, men det er likevel noen unntak. Hvem har verneplikt og hva innebærer dette?

Verneplikt er den plikten vi som norsk statsborger har til å forsvare landet vårt. I det året man fyller 17 blir både menn og kvinner innkalt til sesjon.

På sesjon utføres tester og man blir enten klassifisert som tjenestedyktig eller ikke tjenestedyktig. Som tjenestedyktig er man vernepliktig fra det året man fyller 19.

Ulikt for jenter og gutter

Det er noen forskjeller mellom gutter og jenter og muligheter til fritak. Som jente er førstegangstjeneste frivillig og man er vernepliktige på lik linje som menn først etter at man har undertegnet en villighetserklæring, altså en bekreftelse på at man vil tjenestegjøre.

For gutter er det mulig å søke om fritak på grunnlag av helseproblemer, idrettssatsing på høyt nivå, eller på grunnlag av konflikt med personlig tro.

Sesjon

Sesjonen består av to deler. Sesjon del 1 er en undersøkelse på nettet som hovedsakelig skal vurdere forutsetninger og motivasjon til militær tjeneste.

På grunnlag av del 1 kan man bli innkalt til sesjon del 2. Denne delen består av en teoretisk og fysisk test, helsesjekk og en samtale med offiser.

Etter gjennomføring av sesjon del 2 blir man enten godkjent eller ikke godkjent til militær tjeneste.

Vernepliktsloven paragraf 40–41 sier at alle norske statsborgere med bostedsadresse i Norge har plikt til å gjennomføre sesjon.

Unngår man oppmøte vil det medføre bøter eller fengselsstraff.

Hva betyr det?

Verneplikten er en pliktig tjeneste på 19 måneder. Tolv av disse månedene er førstegangstjeneste og de siste sju er resttjeneste.

Innkalling til resttjeneste skjer fram til man er 44 år og ikke lenger vernepliktig. Forsvaret trenger hvert år rundt 10 000 personer inn til førstegangstjeneste.

Ifølge forsvaret, er det hvert år flere vernepliktige enn det forsvaret har bruk for og det er en del som aldri tjenestegjør. De kan fortsatt bli innkalt til tjeneste hvis Norge kommer i krise eller krig.

Militær straffelov

Den tiltalte fra Skedsmo ble straffet etter militær straffelov, paragraf 34: Den, som ulovlig forlater eller ikke møter opp på det stedet hvor det påligger ham som militærplikt å være til stede, straffes med bøter eller arrest.

Gutten tilsto i retten. Ifølge General advokatens statistikk er det ikke lenger mange som blir straffet for å ikke gjennomføre verneplikten; på landsbasis i år var det omkring 20 liknende saker, en nedgang fra fjorårets omkring 50.

Dette skyldes mest sannsynlig at forsvaret enklere finner de mest motiverte gjennom to sesjonsrunder.

I tillegg er det flere muligheter til fritak enn for tretti år siden, da det, ifølge Nedre Romerike tingrett, var betydelig flere som ble dømt for å utebli fra førstegangstjeneste.

Artikkeltags