Zaniar Matapour (42) som er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter skytingen i Oslo sentrum natt til lørdag, er godt kjent for politiet fra tidligere.

42-åringen har også brukt navnet Samuel Steffa, etter det Avisa Oslo får opplyst. Lørdag formiddag ble det kjent at John Christian Elden tar over som forsvarer for mannen.

På en pressekonferanse lørdag morgen opplyste Christian Hatlo, politiadvokat i Oslo politidistrikt, at både dem og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) kjenner til ham.

Matapour er også straffedømt for blant annet bæring av kniv og narkokriminalitet.

Kokain på kjøpesenter

I februar 2016 ble Matapour dømt for oppbevaring av i underkant av 100 gram kokain på Linderudsenteret i 2007.

I dommen fremkommer det at han er født i Iran av kurdiske foreldre. Han kom til Norge og Bergen i 1991, da han var 12 år gammel. I 1993 flyttet han og familien til Ammerud, der han fullførte ungdomsskole før han begynte på Stovner videregående skole.

De siste årene har han vært registrert på en adresse i Oslo sentrum.

I retten forklarte Matapour at han ikke fullførte videregående skole, at han brukte litt «medikamenter» i ungdomstiden, spilte basketball og drev med kampsport. Han har også jobbet som ufaglært rørlegger.

Moren vitnet også i saken, der hun forklarte at sønnen hadde diagnosen paranoid schizofren. I 2016 hadde han vært uføretrygdet i tre år.

«En del psykiske vansker»

Om narkobesittelse på Linderudsenteret, forklarte Matapour at han var sendt dit for å hente stoffet, som lå i en sokk over en takplate, av en mann fra Montenegro.

«Tiltalte forklarte at han gjorde dette fordi han trengte penger», heter det i dommen.

Han ble avslørt av en vekter.

Tiltalen mot ham i 2016 omfattet også oppbevaring av nærmere ett kilo amfetamin, men dette ble han frikjent for.

Straffesaken endte i fengsel i 120 dager, der 90 av dem ble gjort betinget.

«Retten peker på det uvanlig lange tidsforløpet i saken og at tiltalte åpenbart har hatt en del psykiske vansker», heter det i dommen.


Kniv på Grønland

I 2020 ble Matapour dømt i Oslo tingrett for å ha båret kniv på et offentlig sted. Han ble stoppet av politiet i juli 2019 i Smalgangen på Grønland og var da i besittelse av en kniv. I dommen kommer det frem at det var en foldekniv.

Mannen forklarte for retten at han ikke var oppmerksom på at han hadde kniven med seg da ha gikk ut. Han forklarte at han tidligere på dagen hadde vært på tur med barna sine i parken, og at han da hadde hatt med kniven for å skrelle og skjære frukt.

Han sa også at grunnen til at han hadde vært ute om natten, var at han hadde gått en tur og blant annet vært innom en nattåpen kiosk og kjøpt is. Retten festet ikke lit til forklaringen.

Saken i 2020 endte i en bot på 14.400 kroner.

Han ble også pågrepet av politiet i 2019 og siktet for drapsforsøk, men domstolen besluttet å løslate ham da politiet fremstilte ham for varetektsfengsling. Ifølge Avisa Oslos opplysninger foreligger det ingen dom i denne saken.

Matapour er også straffedømt tilbake i 1999 og 2000, først i Oslo tingrett og senere i Borgarting lagmannsrett.

– Ekstrem islamistisk terrorhandling

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) hever terrortrusselnivået og vurderer masseskytingen i Oslo natt til lørdag som en ekstrem islamistisk terrorhandling.

– Vi vurderer skytingen som en ekstrem islamistisk terrorhandling. Det jobbes med å avklare grad av ideologisk motivasjon og tilknytning til andre ekstremister eller tilhørende nettverk, sa fungerende PST-sjef Roger Berg på en pressekonferanse.

To personer er drept, ti er alvorlig skadd og elleve er lettere skadd etter masseskytingen i Oslo sentrum. 42-åringen er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger etter skytingen.

– PST har hatt kjennskap til gjerningspersonen tilbake siden 2015, med bekymring om at han da ble radikalisert og inngikk i et ekstremt islamistisk kontaktnettverk i Norge, opplyste Berg.

PST gjennomførte samtaler med 42-åringen i mai. Bakgrunnen var at han hadde vist interesse for markeringer og ytringer som oppleves som krenkelse av islam.

– Det ble ikke vurdert i disse samtalene at gjerningspersonen hadde voldsintensjon, men PST er kjent med at gjerningspersonen har hatt utfordringer knyttet til psykisk helse.