Vraker den gamle kommunens ønske, går for veivesenets forslag til ny Glommakryssing

Økonomi er avgjørende for alternativet kommunedirektøren i Lillestrøm kommune har falt ned på.