Mannen ble dømt for åtte fullbyrdede voldtekter på egne pasienter og for å ha misbrukt sin stilling som lege, skriver Document.no.

Alle overgrepene skjedde i forbindelse med gynekologiske undersøkelser.

– Etter min oppfatning reflekterer dommen på en god måte det samlede bildet som fremkom av en omfattende bevisførsel for lagmannsretten, og jeg tar til etterretning at lagmannsrettens vurdering i det alt vesentlige er i samsvar med påtalemyndighetens syn på saken, sier statsadvokat Tomasz Edsberg til Document.

Han vil ikke kommentere ytterligere siden dommen ikke er rettskraftig.

Mannen ble i tingretten i 2019 dømt til 12 års fengsel, men valgte å anke saken til lagmannsretten. Lagmannsretten svarte med å skjerpe straffen til 14 års fengsel.

Kunne ikke unnslippe

«Det er videre ansett skjerpende at voldtektene ble begått av en person de fornærmede hadde tillit til og i kraft hans stilling», heter det i dommen.

Retten fastslår at det var vanskelig for kvinnene å unnslippe.

«Det vises her til hvordan [n.n.] var plassert i undersøkelsesstolen, at hun var avkledd og at penetreringen skjedde overraskende i forbindelse med det som ellers skulle være en ordinær undersøkelse», heter det i dommen.

Tar dommen tungt

Mannens forsvarer Brynjar Meling sier at de tar dommen til etterretning.

– Han er klokkeklar på at han ikke har begått det han er anklaget for og tar dommen svært tungt, sier Meling til NTB.

Han sier at mannen ikke betviler de fornærmedes opplevelser, men at han sier det er undersøkelsene som har framkalt en opplevelse av at det er begått overgrep.

Meling sier saken reiser et juridisk spørsmål knyttet til vurderingen om at fire av tiltalepunktene er vurdert som seksuell omgang og ikke seksuell handling. Hvis de hadde blitt vurdert som seksuell handling, ville de kunne vært foreldet som følge av strafferammen, ifølge Meling.

– Det kan være gjenstand for en anke, og vi vil vurdere om de har drøftet hans anførsel i tilstrekkelig, sier han.

(©NTB)