Kvinne (41) dømt til fire års fengsel for voldtekt av gutt (12)

DØMT: En 41 år gammel kvinne er i Nedre Romerike tingrett dømt til fengsel i fire år for voldtekt av en 12 år gammel gutt. Retten tok dissens i saken.

DØMT: En 41 år gammel kvinne er i Nedre Romerike tingrett dømt til fengsel i fire år for voldtekt av en 12 år gammel gutt. Retten tok dissens i saken. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Kvinnen må også betale 90.000 kroner i oppreisningserstatning til gutten.

DEL

En kvinne (41) er i Nedre Romerike tingrett dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt en 12 år gammel gutt.

Hun er også dømt til å betale gutten 90.000 kroner i oppreisningserstatning.

Dissens

Tingretten er imidlertid delt i to når det gjelder skyldspørsmål.

Mens flertallet mener det ikke er tvil om at det er snakk om voldtekt, mener mindretallet at det ikke er tilstrekkelig bevist at kvinnen hadde samleie med fornærmede.

Ulike forklaringer

Ifølge dommen har fornærmede fortalt at voldtekten skjedde rundt nyttår 2015, men ble først anmeldt i mai 2016, etter at guttens mor fikk vite om det.

Kvinnen, som er fra Romania, var i Norge for å tigge penger. Hun skal i løpet av høsten 2015 ha blitt engasjert som hushjelp av faren til den fornærmede gutten.

Voldtekten skjedde, ifølge dommen, en kveld da faren dro ut for å kjøpe pizza. Gutten ble alene igjen hjemme med kvinnen, som da var 40 år.

Faren forklarte i retten at han fattet mistanke om at noe hadde skjedd da han kom hjem og oppdaget at dyna lå på gulvet og gutten sto i dusjen. Dagen etter spurte han om noe hadde skjedd, og gutten fortalte hva han hadde opplevd.

Kvinnen og guttens far har gitt ulike forklaringer på hvordan de to først møttes, hvordan de kommuniserte, hvor mange ganger hun var i boligen og hva hun gjorde der. Tingrettens flertall fester imidlertid liten lit til kvinnens forklaring.

Nekter skyld

Den 41-år gamle kvinnen har hele tiden nektet skyld. 

I retten uttalte hun blant annet at hun aldri kunne ha ligget med et barn.

Kvinnen mener at gutten har diktet opp hendelsen eller forklarer seg ut fra falske minner eller fantasier.

Også tingrettens mindretall mener fornærmedes forklaring rundt hendelsesforløpet har vært noe uklar. Det stilles også spørsmål om avhøret av fornærmede har blitt gjort riktig.

Mindretallet mener imidlertid at det er kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at tiltalte har hatt sex med fornærmede og at hun derfor skal dømmes til å betale oppreisningserstatning.

– Troverdig forklaring

Tingrettens flertall mener på sin side at fornærmede har avgitt en troverdig forklaring og at det er bevist ut over enhver tvil at voldtekten fant sted.

Retten gjør det samtidig klart at selv om det ikke er utøvd noen form for vold, trusler eller press mot fornærmede, er det ingen grunn til formildende omstendigheter. Det vises til Odelstingsproposisjon nr. 22 (2008-2009):

«At den seksuelle omgangen har vært frivillig, kan ikke være en formildende omstendighet i straffeutmålingen ettersom straffebestemmelsen nettopp bygger på den forutsetning at mindreårige ikke kan gi samtykke til seksuelt samkvem».

NEKTER SKYLD: Kvinnens forsvarer Cato Johannessen skal gå gjennom dommen med sin klient før det tas stilling til en eventuell anke.

NEKTER SKYLD: Kvinnens forsvarer Cato Johannessen skal gå gjennom dommen med sin klient før det tas stilling til en eventuell anke.

Anke

Kvinnens forsvarer, Cato Johannessen, sier til Romerikes Blad at det ennå ikke er tatt stilling til om dommen skal ankes.

– Jeg har ikke fått gjennomgått dommen med min klient. Den må først oversettes til rumensk, sier Johannessen.

Artikkeltags