Øvre Romerike tingrett beskriver i sin dom en oppvekst i et trusselregime preget av vold og overgrep fra de man burde stole mest på.

Etter nesten ti år med mishandling ble alt avslørt da den nå 20 år gamle jenta ikke lenger klarte å holde på hemmeligheten overfor helsesøster og rømte hjemmefra.

Voldtekt og incest

Først fortalte den da 17 år gamle jenta om vold, innesperring og trusler fra bror og far fra hun var ti år gammel. Vold relatert til ære i den norsk-pakistanske familien. Vold utført med slag, belter og balltre.

Da hun ble flyttet til hemmelig adresse med ny identitet kom de grove historiene om voldtekt, incest og overgrep.

Far og bror har hele tiden nektet straffskyld.

Da saken var oppe i tingretten trodde dommerne utelukkende på 20-åringens forklaring og dømte faren og broren til 10 års fengsel.

– Det må tillegges betydelig vekt at fornærmede har levd i et volds- og trusselregime med sterke begrensninger av hennes personlige frihet. Hennes far og bror har nektet henne å være sammen med venner etter skoletid og hun har vært under sterk kontroll. De tiltalte har utnyttet sin maktposisjon overfor fornærmede, og hun har i realiteten vært frarøvet normale barne- og ungdomsår fra 11-årsalder, står det i dommen.

Blir ikke frisk

Fra fornærmede var 11 år, skal broren ha forgrepet seg på henne. Enkelte av overgrepene karakteriseres av retten som rene voldtekter der han blant annet har bundet henne fast. Etter hvert skal også faren ha begynt med lignende overgrep.

Overgrepene fra broren skal ha vart i nær seks år, mens overgrepene fra far skal ha vart i en periode på fem år, ifølge tingretten.

Overgrepene har vært så grove at den rettsoppnevnte psykiateren Henning Værøy har konkludert med at jenta har så store psykiske skader at hun trolig aldri blir frisk. Ifølge Værøy har hun en 52 prosent medisinsk invaliditet, hovedsakelig på grunn av posttraumatisk stressyndrom.

– Det er utrolig viktig at det har blitt underbygget hvor store skader hun har fått. Dette viser hvordan dette har vært for henne, sier bistandsadvokat Hege Salomon. Jenta er selv glad for å bli trodd, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

I tillegg får hun oppreisning og erstatning på 1,2 millioner.

Fornøyd

– Vi er fornøyd med at retten har fulgt påtalemyndighetens bevisvurdering, sier statsadvokat Johan Øverberg.

Han la ned påstand om fengsel i 8 år og seks måneder, mens retten endte opp med 10 år.

Utover en legeerklæring fra dagen jenta rømte hjemmefra etter en ny voldsepisode, finnes det ingen tekniske bevis. Retten har trodd på jenta, i tillegg til forklaringene til hennes venninne, fostermoren og psykiaterens vurdering av jenta.

– Dette er typisk for en sedelighetssak. Overgrep skjer sjeldent i det offentlige, så da finnes det få konkrete tekniske bevis, sier statsadvokaten. Ifølge dommen har ikke jenta selv ønsket at faren eller broren skulle bli straffet. Bare at de skulle forstå hvordan hun har hatt det.

Anket til lagmannsretten

Den dømte farens advokat, Kjetil Sørensen, ønsker ikke å kommentere saken utover at de har anket.

– Min klient nekter straffskyld og har anket, sier han.

Retten var aldri i tvil om skyldspørsmålet, men straffen på 10 år ble avsagt med dissens. Meddommerne med flertall gikk for ti år, mens tingrettsdommer Fredrik Rieber-Mohn gikk for 9 år.

Brorens forsvarer, Olav Sylte er også kortfattet overfor Romerikes Blad:

– Jeg har ingen kommentar annet enn at saken er anket, sier Sylte.