– I dag har voldsutøveren lov til å bevege seg fritt, mens den voldsutsatte ikke har denne muligheten. Omvendt voldsalarm bidrar til å begrense voldsutøverens frihet, og er med på å plassere ansvaret der det hører hjemme – hos volds- eller trusselutøveren, sier Akershus SVs vararepresentant på Stortinget, Rannveig K. Andresen.

Lever i frykt

Hun og resten av partiet krever nå en lovendring slik at voldsutøvere som er ilagt besøksforbud, også kan bli utstyrt med omvendt voldsalarm.

I dag er det bare personer som er idømt kontaktforbud, som kan bli dømt til å bære elektronisk fotlenke.

Lørdag skrev Romerikes Blad om «Kristine» som lever på flukt fra en voldelig ekssamboer.

Til tross for at ekssamboeren har besøksforbud, fortsetter han å oppsøke henne og utsette henne for slag og spark. Den mobile voldsalarmen hun bærer er avhengig av at hun klarer å løse den ut i tide.

«Kristine» er ikke alene om å leve på flukt fra voldelige personer.

I fjor ble det delt ut 128 voldsalarmer og utstedt 169 besøksforbud i Romerike politidistrikt.

I tillegg fikk 19 innvilget hemmelig adresse.

Ubrukte alarmer

Rannveig K. Andresen mener det nå må tas grep for at voldsutsatte skal slippe å leve i usikkerhet og evig angst.

– I dag ligger bevisbyrden ved brudd på besøksforbud hos den voldsutsatte. En omvendt voldsalarm vil varsle politiet når gjerningspersonen bryter forbudssonen, sier SV-politikeren, som jobber som daglig leder på Dixi Ressurssenter mot voldtekt.

Siden ordningen ble innført for et år siden, er ingen blitt idømt omvendt voldsalarm.

Til sammen er det brukt 49 millioner kroner på å utvikle de mobile voldsalarmene.

Fakta

  • Omvendt voldsalarm er en elektronisk fotlenke som voldspersonen bærer.
  • Det må i dag foreligge en dom før gjerningspersonen blir utstyrt med fotlenke.
  • Fotlenken varsler politiet når vedkommende beveger seg inn i forbudtsonen. Politiet vil da kunne varsle den voldsutsatte, følge den domfeltes bevegelser, og gå til tidlig pågripelse.
  • Fotlenken brukes i tillegg til mobil voldsalarm.

Han har banket tre koner. Her forteller han hvorfor!

Se dokumentaren: De ble alle slått av sine menn. Her er tre modige kvinners sterke historie!

TA ET STANDPUNKT: Ta avstand fra vold i hjemmet!