Bistandsadvokat Sjak R. Haaheim i Advokatoriet AS har spesialisert seg på familievoldssaker.

Han har liten tro på politiet når de sier at de prioriterer familievoldssaker.

– Hvis familievold tar flere år å etterforske, hvor lang tid tar det da å etterforske saker som ikke er prioritert? Min erfaring er at dette ikke er saker der politiet setter på blålysene for å komme raskt fram, sier Haaheim, som uttaler seg generelt.

LES MER: #VOLDSFRITT

Dropper avhør

På kontoret har den erfarne bistandsadvokaten saker som har ligget i årevis uten politietterforskning.

– Det er anmeldte saker fra så langt som tre år tilbake, som ennå ikke er etterforsket. Som bistandsadvokat skal jeg være til hjelp og støtte for ofrene, i stedet bruker jeg tid på å være vaktbikkje overfor politiet, sier Haaheim.

Haaheim har vært engasjert i bekjempelse av familievold siden 2001 og har tidligere vært anklager i påtalemyndigheten.

Han mener politiet ikke gjør nok for å etterforske familievold.

– Politiet følger ikke opp riksadvokatens rundskriv om familievold fra 2008. Der står det at slike saker ikke skal henlegges før alle naturlige etterforskningsskritt er tatt. I dag henlegges saker før dette er gjort. Jeg vet for eksempel om klienter som har foreslått vitner som kan bidra til å oppklare saken, men politiet tar ikke disse inn til avhør. I stedet blir sakene henlagt, sier Haaheim.

Manglende ressurser

Bistandsadvokaten mener den høye henleggelsesprosenten i familievoldssaker skyldes mangel på ressurser og kompetanse.

– Det er umulig å prioritere alt innenfor politiets budsjetter. Det vi ser nå er at familievoldssaker har lang saksbehandlingstid. Jeg sier til mine voldsutsatte klienter at de ikke kan vente på politiet, men prøve å komme i gang med livene sine.

Etter flere års engasjement er Haaheim lut lei fine ord, og krever handling.

– Fine ord hjelper ikke den 35 år gamle nabokona som misbrukes og utsettes for vold. Hun må få hjelp.

Bistandsadvokaten er også opptatt av kompetanseheving hos både politi, barnevern, familievernkontorer og rettssakkyndige.

– Dette er vanskelige saker. Manglende kompetanse vil gjøre det vanskelige, umulig, mener Haaheim.

Han har banket tre koner. Her forteller han hvorfor!

Se dokumentaren: De ble alle slått av sine menn. Her er tre modige kvinners sterke historie!

TA ET STANDPUNKT: Ta avstand fra vold i hjemmet!