Ifølge professor Torleiv Rognum henlegges det saker der det er påvist åpenbare skader etter vold mot barn.

I gjennomsnitt dør mellom fire og seks barn årlig som følge av drap, mishandling eller omsorgssvikt. Det viser undersøkelser gjort av professor Torleiv Rognum og hans kolleger i divisjon for rettsmedisin ved Folkehelseinstituttet.

– Det er vondt å leve med at man vet at barn er tatt av dage, og så blir saken henlagt fordi man ikke vet hvem man skal tiltale, sier Rognum til Bergens Tidende.

Ubehagelige spørsmål

Rognum har i flere tiår gransket døde og hardt skadde barn, og har engasjert seg for deres rettssikkerhet.

Selv om Rognum ser at kvaliteten på arbeidet som gjøres i barnemishandlingssaker er kraftig hevet de siste årene, mener han det fortsatt er en vei å gå. Både for helsepersonell, politi og påtalemyndighet, men også samfunnet ellers.

– Når barn kommer inn med skader som er vanskelig å forklare, er det ikke lett for helsepersonell å spørre pårørende om hvordan de ble påført, sier Rognum til Romerikes Blad.

Årsaken til at mange barnemishandlingssaker ender med henleggelse, til tross for at det er påvist åpenbare voldsskader, mener Rognum er at man ikke vet hvem man skal sikte eller tiltale.

– For å kunne ta ut tiltale må det foreligge en skjellig grunn til mistanke. Men det er jo ikke lett å ta ut tiltale dersom man ikke vet hvem av foreldrene som har påført barnet skadene. De siste årene har imidlertid dette endret seg litt da Riksadvokaten har sagt at det skal reageres i slike saker og åpnet for muligheten til å sikte personer for medvirkning, sier Rognum.

Hjerteskjærende

Ifølge Rognum er det særlig den såkalte Christoffer-saken som har ført til at saker der det er mistanke om vold mot barn, nå tas mer alvorlig.

Åtte år gamle Christoffer Gjerstad Kihle døde etter grov mishandling fra sin stefar i 2005. Saken ble henlagt to ganger, før den ble beordret etterforsket av Riksadvokaten. Stefaren ble dømt til seks års fengsel, mens moren ble dømt for medvirkning. Rognum var selv med å undersøke den døde åtteåringen.

I de 30 årene han har jobbet med mishandlede barn har han sett mye hjerteskjærende.

– Vanlige skader er brudd og hodeskader. Særlig hvis foreldrenes forklaring til hvordan de oppsto, er lite sannsynlig. Som fall fra stellebord, sofa eller andre lave høyder. Skader etter filleristing er heller ikke uvanlig, årlig rapporteres det om 10–12 slike saker, sier Rognum.

Professoren mener alle må bli flinkere til å ha barnemishandling i tankene dersom man ser barn med sår, kutt og blåmerker.

– Mange vil nok tenke at vold mot barn små barn er for fælt til at det kan skje. Men slik kan vi ikke tenke. Vi må hele tiden ha i bakhodet at mishandling faktisk skjer, sier Rognum.