Sent tirsdag kveld sendte hun en e-post til gruppelederne i kommunen, der hun foreslo at kommunen bevilget 50 øre per innbygger til aksjonen i RB-regi.

I går vendte formannskapet tommelen ned.

– Jeg har full forståelse for at en ikke kan delta med innsamlinger til enhver sak. Men barn på krisesenter er så spesielt at jeg ikke kan forstå at noen kan være imot å trå til og hjelpe med en svært beskjeden sum, sier hun.

Sørum gir også – Rælingen positive

Fiskerud – som er leder for hovedutvalg helsevern og sosial omsorg i Skedsmo – gir ikke opp, og fastholder forslaget om å gi 25.000 kroner til lekeapparater til krisesenterets yngste.

– Forslaget vil komme som en interpellasjon til kommunestyret i april og som et forslag til de folkevalgte. I Skedsmo kommune er det ikke noe nytt at det innvilges småbeløp til spesielle arrangementer eller prosjekter utover budsjettet, sier hun.

I går ble det klart at Lørenskog kommune gir 17.500 kroner til aksjonen, noe som representerer 50 øre per innbygger.

Torsdag ettermiddag kom følgende melding fra Sørum-ordfører Mona Mangen:

– Vi vil også gi 50 øre per innbygger, noe som betyr 8.500 kroner til aksjonen. Jeg har ringt alle gruppelederne, og samtlige var positive, forteller hun.

Det samme er ordføreren i Rælingen kommune innstilt på:

– Jeg er positiv til dette, men jeg har ikke myndighet til å bevilge mer enn 5.000 kroner til enkelttiltak. 50 øre per innbygger vil innebære mellom 8.000 og 9.000 kroner, sier ordfører Øyvind Sand torsdag formiddag.

Han vil legge fram saken under første formannskapsmøte etter påske.

– Og jeg vil anbefale at vi går for det, sier han.

– Bør vise sitt ansvar

Tirsdag fortalte Romerikes Blad om hverdagen til de yngste barna på Romerike krisesenter. Barna under skolepliktig alder har svært begrensede aktivitetstilbud. Noen av dem blir boende i flere måneder på senteret, uten noen som helst kontakt med andre enn de som bor der.

Det gjør inntrykk på Ann-Kristin Fiskerud:

– Her snakker vi om de svakeste og vanskeligstilte i kommunen: Små barn som har blitt revet opp fra hjemmet og som ikke har et godt innhold i hverdagen sin fordi de ikke kommer i barnehage slik som andre barn og fordi de i tillegg ikke er i sitt eget hjem med kjente og kjære leker, påpeker hun.

– Kommunen bør vise sitt ansvar og gi en symbolsk sum til disse barna og krisesenteret. Det er fullt mulig å bevilge en slik sum utover budsjettet. Her bør en tydelig se nytteverdien av at vanskeligstilte barn får en litt mer meningsfylt og fargerik hverdag, fortsetter hun.

Frp-lokallag gir 1.000 kroner

Selv om formannskapet i Skedsmo viste til de ordinære budsjettildelingene da de ga Fiskerud tommelen ned, ønsker Fremskrittspartiet å bidra.

– Vi har bestemt oss for å gi 1.000 kroner fra egen partikasse til innsamlingsaksjonen. Dette er et svært viktig og bra tiltak, sier leder for Skedsmo Frp, Jan-Erik Berg.

Han vil ta kontakt med de andre Frp-lagene på Romerike.

– Jeg har allerede fått grønt lys fra Fet Frp, og uten å legge press på de andre så regner jeg det som sikkert at også flere vil være med å bidra, sier han.

Vil du hjelpe? Send SMS med kodeord «rbvoldsfritt» til 2005 og gi 25 kroner!