– Jeg skulle så veldig gjerne ha hatt det ugjort. Ingen ting kan unnskylde det jeg gjorde, sier mannen i 50-årene.

Han ønsker å være anonym av hensyn til barna, og han ønsker ikke å snakke detaljert om saken.

I perioden 1990–2013 ble det registrert 12 partnerdrap på Romerike. Hvorfor noen velger å ta livet av sine aller kjæreste, vet man lite om.

Partnerdrap er den vanligste typen drap i nære relasjoner. I 2013 var 33 prosent av alle drap i Norge, partnerdrap.

LES MER: #VOLDSFRITT

Husker lite

En kveld for flere år siden var han selv årsak til at livet fikk en dramatisk vending. Han drepte kvinnen han delte livet med og frarøvet barna deres mor.

– Det var jeg som gjorde det, men samtidig var det ikke jeg. Jeg er ikke en voldelig person, men forholdet vårt gjorde meg syk, sier mannen i dag.

Rettspsykiaterne mente mannen var tilregnelig og han ble dømt til flere års fengsel for forsettlig drap. Selv husker mannen lite fra den skjebnesvangre kvelden.

– Jeg husker bare glimt. Det gjør det ekstra vanskelig. Jeg har ingen svar til alle dem som sitter igjen med spørsmål.

I dommen er retten klar på at familiemannen har «utført en handling som var for ham svært fremmed».

Mannen understreker at det ikke finnes unnskyldninger for det han gjorde, men forteller om et konfliktfylt ekteskap med mye krangling. Det legger også lagmannsretten til grunn i dommen. Ifølge mannen søkte han hjelp hos ulike instanser.

– Hvorfor flyttet du ikke bare ut?

– Jeg skulle ha kommet meg bort før, men jeg tilpasset meg situasjonen og holdt ut i det lengste – mest for barnas skyld, sier mannen.

– Kan ramme alle

Mannen har sonet ferdig straffen han fikk. Årene i fengsel brukte han på å utdanne seg, og han har i dag en god jobb han trives i og kjæreste. Både kjæresten og arbeidsgiver er kjent med hans fortid.

Familiemannen sier han aksepterer straffen han fikk, men han er likevel kritisk til den oppfølgingen han fikk innenfor murene.

– Jeg slet med skyldfølelse og hadde behov for å bearbeide det som hadde skjedd, men tilbudet var piller og medisiner. Det tok fem uker før jeg fikk snakke med en psykolog, forteller mannen.

Han mener at partnerdrap kan ramme alle familier, også de vellykkede, og er glad for at det nå skal forskes ordentlig på partnerdrap. Han stiller gjerne opp med sin historie dersom han får forespørsel.

– Jeg tenker mye på det jeg har gjort. Grunnen til at jeg vil fortelle historien, er at jeg håper det kan bidra til å forhindre at partnerdrap skjer i forhold og ekteskap som ligner det jeg levde i, sier familiemannen.

Kjennetegn

Hva som kjennetegner partnere som begår drap og deres ofre eller situasjonen de er i når drapet skjer, er det så langt ikke forsket på i Norge.

Det er kriminolog og drapsforsker Vibeke Ottesen i ferd med å gjøre noe med. Hun skal nemlig kartlegge omfang og kjennetegn ved partnerdrap i Norge i årene 1990–2009.

Mens vi venter på resultatene av forskningen kan vi alle, ifølge Ottesen, gjøre vårt for å forebygge at partnerdrap skjer.

– Det er forsket en del på partnerdrap i andre land, som USA, Canada og Australia. Forskningen viser flere risikofaktorer som kan være av betydning. Blant annet ser man at det er større risiko for partnerdrap i forhold der mannen er eldre enn kvinnen. Forskning viser også at sårbarheten for partnerdrap er større dersom kvinnen har barn fra tidligere. Men risikobildet er selvsagt mer sammensatt enn slike enkeltfaktorer.

Ifølge Ottesen er det også større risiko for partnerdrap dersom kvinnen vil avslutte forholdet mot mannens ønske eller i forhold der mannens forsørgelsesevne ikke lenger strekker til.

– Livskriser gjør at noen ser drap som eneste løsning.

Livskriser

Forskeren mener alle bør bli flinkere til å følge med på personer som opplever en livskrise, for å forebygge mulig partnerdrap.

– Ser man at noen sliter etter partnerbrudd eller andre livskriser så ta kontakt. Få dem til å snakke eller til å søke hjelp. Personer som opplever en livskrise kan gå med drapstanker, enten mot seg selv eller andre, sier Ottesen.

Ifølge forskeren er partnerdrap ofte planlagt.

– Det trenger ikke alltid være vold i forkant av et partnerdrap, så det er ikke nødvendigvis at det er det man skal se etter.

Ottesen er klar på at det er nødvendig med forskning for å finne mer ut av årsaker til at folk begår drap på sine nærmeste her i Norge.

– Norge skiller seg ut på mange områder. Velferden er høy og likestillingen har kommet langt. Kvinners økonomiske selvstendighet er også noe man ikke ser i like stor grad i andre land. Drap skjer ikke vilkårlig, men det er behov for god forskning for å finne hva som er årsakene, sier Ottesen.

TA ET STANDPUNKT: Ta avstand fra vold i hjemmet!