Når du er isolert på krisesenteret, betyr lekeutstyr ekstra mye.

Men det er ikke satt av øremerkede penger til lekeapparater på det nye krisesenteret, som har en budsjettramme på 55 millioner kroner.

– Dette er en kostnad vi må ta fra det ordinære driftsbudsjettet og gjennom gaver, forteller daglig leder Laila Durrani.

Hun er derfor svært begeistret for Romerikes Blads innsamlingsaksjon «Det er ikke lov å slå».

Ved å sende en tekstmelding med kodeordet «RBVOLDSFRITT» til 2005, gir du 25 kroner til nye lekeapparater.

– Lekeapparater er utrolig viktig for oss. Mange av barna her snakker ikke samme språk, og noen har ikke utviklet språk i det hele tatt. Derfor er det gjennom lek de kan kommunisere, skape relasjoner og finne igjen tryggheten. Vårt sterke, sterke ønske er at barna gjennom lek skal få bearbeidet alt det vonde de har opplevd og på den måten få hjelp til å komme seg videre, forteller Durrani.

– Mange av barna som kommer hit har en sterk uro i kroppen. De trenger fysisk aktivitet og bevegelse, fortsetter barnefaglig ansvarlig Anne Cecilie Nyborg.

I april begynner de flyttingen til det nye senteret. I juni blir den offisielle åpningen.

Ønsker du å bidra med mer enn 25 kroner?

Send flere meldinger – eller bruk kontonummer 1286.48.11262.