– Folk jeg ikke kjenner kommer bort, gir meg en god klem og forteller hvor tøff de syntes jeg er som sto fram. Ukjente kontakter med på Facebook og gir meg støtte. Fra kolleger på jobben og venninner – jeg har bare fått positive tilbakemeldinger, forteller Ullerlien.

BAKGRUNN: Berit trodde hun hadde funnet drømmemannen

Angst og slag

Det var onsdag denne uka at 52-åringen sto fram i en videodokumentar på rb.no. Historien ble også presentert på førstesiden i Romerikes Blads papirutgave.

I dokumentaren forteller hun – og to anonyme kvinner – om livet med voldelige partnere. Hun forteller om frykten og slagene. Om hvordan hun ble holdt nede som menneske. Om søvnløse netter og varige mén.

Romerikes Blad har gjennomgått samtlige dommer på Romerike i perioden 2004–2013 og undersøkt alle saker som gjelder vold i nære relasjoner. Gjennomgangen viser at 276 personer er dømt for familievold i tiårsperioden. 185 av sakene gjelder vold mot partneren.

(Se voldstallene fra din kommune her)

Myndighetene legger til grunn at opp mot 150.000 nordmenn blir utsatt for familievold hvert år. Det tilsvarer rundt 7.500 personer på Romerike.

– Vil inspirere

Motivasjonen bak å stå fram med den vonde historien har vært ønsket om å kunne hjelpe andre kvinner som lever med voldelige partnere.

– Jeg har de siste dagene fått flere private henvendelser på Facebook, fra jenter som lever med voldelige menn, og som ikke tør bryte ut. Jeg håper jeg har klart å inspirere og å hjelpe. Min historie viser at det er mulig. Personlig opplevde jeg å få all den hjelpa jeg trengte, fra politiet, helsevesenet, krisesenteret og andre instanser, mener hun.

Berit Ullerlien brukte flere år på å manne seg opp. Hun trodde hun ikke ville klare seg alene. Selvtilliten var for lav.

– Vi tror vi ikke klarer oss uten de drittsekkene. Men jeg tok en avgjørelse og jeg fikk hjelp. Og det tror jeg også alle andre vil oppleve: Alle som klarer å ta skrittet og be om hjelp, vil få all den hjelpa de trenger.

TA ET STANDPUNKT: Ta avstand fra vold i hjemmet!