Vitner: – Ingen kan klandres for denne ulykken

Sjuåring kjørt til Ahus etter påkjørsel. – Rett og slett feil sted til feil tid, ifølge vitner.