Vitner i politiavhør: «Usannsynlig at Tom Hagen har noe med dette å gjøre»

Vitner har også sagt til politiet at det «aldri er noe tull» med ham.