Romerike Historielag så dagens lys på Jessheim i 1920, nærmere bestemt i Herredshuset.

100-årsfesten på Jessheim måtte av naturlige årsaker avlyses og er satt på vent.

Bok til jul

Leder Tom O. Halvorsen gleder seg derimot over at jubileumsboka på 156 sider ble ferdig til jul.

Målet ved stiftelsen var: «Å fremme sansen for bygdenes gamle kultur, sprog og historie og være et samlingssted for alt arbeid med disse ting.»

Først fra 1952 og i årene som fulgte fikk de forskjellige bygdene sine lokallag.

– Alle våre 17 lokallag samt hovedlaget presenteres gjennom omtale og fotografier, forteller Årnes-mannen.

Kulturpolitikk

Komiteen som står bak utgivelsen har delt arbeidet mellom seg. Jan Erik Horgen innleder: «Fra bondesamfunn til bygdesamfunn».

Svein Sandnes har skrevet «I folkemøtenes tid», mens Lene Skovholt tar for seg «Organisering, lokallag og årbok».

Asbjørn Langeland har kalt sin etappe for «Historielaga og den nye kulturpolitikken», og Jan Erik Horgen forteller om «Brei aktivitet, demokratisering, samfunnsaktør».

– Flere sentrale skikkelser er portrettert, blant andre Eivind Berggrav, Helge Refsum, Olaf Børke og Even B. Skjelmerud.

Framtidsvyer

Historielags folk ser ikke bare bakover, i hvert fall har Lillian Mobæk skrevet om «Romerike Historielag og framtida».

I 2120 ser hun for seg at Historielagets Hus er museum og glasset inn sammen med prestegården under navnet Romerike Kulturhus.

«Medlemstallet har økt kraftig, for laget har evnet å ta i bruk nye måter for historiefortelling», skriver hun.

Også 200-årsjubileet skal feires i Herredshuset, nå bare ei lita stue blant alle skyskraperne på Jessheim.

Fakta

  • Romerike Historielag ble stiftet på Jessheim 1. august 1920.
  • Laget består av 17 lokallag, med Blaker og Sørum historielag som det største.
  • Sokneprest Eivind Berggrav, Hurdal, var første formann 1920–29.
  • Laget har utgitt en rekke årbøker og medlemsbladet «Skytilen».
  • Historielagets Hus har tilhold vis-à-vis Skedsmo kirke.