Nytt om navn

Vivi Olsen er 55 år
Vivi Olsen er 55 år
Heidi Olsen Lie er 55 år
Heidi Olsen Lie er 55 år
Ada Victoria Finstad er 6 år
Ada Victoria Finstad er 6 år
Ronny Tøftum er 50 år
Ronny Tøftum er 50 år
Sondre Nyork Sandviken er 20 år
Sondre Nyork Sandviken er 20 år
Oliver Heisholt er 13 år
Oliver Heisholt er 13 år
Oliver André Sørli er 3 år
Oliver André Sørli er 3 år
Laila Fjeldvang er 50 år
Laila Fjeldvang er 50 år
Jostein Bø er 65 år
Jostein Bø er 65 år
Elizabeth Storvik er 14 år
Elizabeth Storvik er 14 år
Celine Sandberg er 18 år
Celine Sandberg er 18 år
Madelen Andresen er 8 år
Madelen Andresen er 8 år