Nytt om navn

Charlotte og Kristoffer B. Wøien har fått barn
Charlotte og Kristoffer B. Wøien
Silje Iren Solberg og Christian Moss har fått barn
Silje Iren Solberg og Christian Moss
Eirik og Maria Nygård Molund har fått barn
Eirik og Maria Nygård Molund
Kristin Grimli Olbergsveen og Johan Holm har fått barn
Kristin Grimli Olbergsveen og Johan Holm
Silje Obma Valstad & Thomas Wesley Valstad har fått barn
Silje Obma Valstad & Thomas Wesley Valstad
Ida Cathrine Røhneng og Martin Bergersen. har fått barn
Ida Cathrine Røhneng og Martin Bergersen.
Mona Aasnes og Henrik Pedersen har fått barn
Mona Aasnes og Henrik Pedersen
Mona og Kristoffer Skogsrud Bugge har fått barn
Mona og Kristoffer Skogsrud Bugge
Sara og Ole Fredrik Flinterud har fått barn
Sara og Ole Fredrik Flinterud
Karoline Rønningen & Olav Ebbesen har fått barn
Karoline Rønningen & Olav Ebbesen
Camilla og Steffen har fått barn
Camilla og Steffen
Sandra & Thor-Arne Dalbakk har fått barn
Sandra & Thor-Arne Dalbakk