EAVIS OG UTGAVER

Les dem her

Nytt om navn

Miriam Næss Jørstad og Ivar Ulvik Fredriksen har fått barn
Miriam Næss Jørstad og Ivar Ulvik Fredriksen
Hanne Engen Roodenrys og Andre Roodenrys. Adelaide. Australia har fått barn
Hanne Engen Roodenrys og Andre Roodenrys. Adelaide. Australia
Julie Sofi Jørgensen og Jonas Christensen har fått barn
Julie Sofi Jørgensen og Jonas Christensen
Kristin og Magnus Wendelbo har fått barn
Kristin og Magnus Wendelbo
Lisbeth og Tony Tangen har fått barn
Lisbeth og Tony Tangen
Christian Fredrik Arntzen og Desiree A. Arntzen har fått barn
Christian Fredrik Arntzen og Desiree A. Arntzen
Tine Larsen og Alex MacDonald har fått barn
Tine Larsen og Alex MacDonald
Mari Anniken Farstad og Jon Patrick Hansen har fått barn
Mari Anniken Farstad og Jon Patrick Hansen
Helene Jesnes og Martin Smidt Sagstuen har fått barn
Helene Jesnes og Martin Smidt Sagstuen
Maria og Sigbjørn Hoff Aanes har fått barn
Maria og Sigbjørn Hoff Aanes
Bjørn Andersen og Susanne Christensen har fått barn
Bjørn Andersen og Susanne Christensen
Sindre og Shiwen Eivindsen har fått barn
Sindre og Shiwen Eivindsen