Monica Rustad Kappel og Stian Kappel giftet seg 11. november 2016

Takk til alle som var med og feiret dagen.