Seniortreff Fjellhamar kirke - Petter Dass

Fredag 15. mars kl.11:00-13:00
Fjellhamar kirke,Haneborg allè 11, 1472 Fjellhamar
Fjellhamar, LørenskogÅpne kart
kart
Velkommen til Seniortreff 15. mars kl 11 i Fjellhamar kirke Kantor Alf Knutsen presenterer Petter Dass i ord og toner. Petter Dass er Norges mest kjente salmedikter. Petter Dass hadde en klippefast tro på at Gud hadde alt i sin hånd og ledet mennesket på riktig vei. Han hadde hatt mange farefulle reiser som prest langs kysten og hadde dyp respekt for havets luner. Tanken på å dø på havet var fremmed. Det blir bevertning og loddsalg. Velkommen!