Gjerdrum Kirkering

Onsdag 12. september kl.19:00-21:00
Gjerdrum Bo og behandlingssenter. Nystuen 1
GjerdrumÅpne kart
kart
Kirkeringen har møte på Bo- og behandlingssenteret onsdag 12.september kl 19.00. Besøk av humørsprederne fra Hedmarken, Siv Tove og Trine. Bevertning og utlodning. Alle er hjertelig velkommen!