Kulturminnedagene: bunadforedrag og folkemusikk

Onsdag 12. september kl.12:00
Skårer gård, Lørenskog Bygdemuseum, Løkenåsv. 29
LørenskogÅpne kart
kart
Lage bunad av moteplagg? Bunadene rundt omkring i landet ble i noen grad laget som kopier av gamle plagg som var spesielle for den aktuelle regionen. Men på Romerike hadde innflytelsen fra storbyen Christiania fortrengt det lokale særpreget så langt tilbake i tid at det var vanskelig å finne slike regionstypiske plagg. Hva skulle de gjøre da? Foredragsholder er Trine Grønn Iversen, avdelingsdirektør, museene i Akershus. Mange assosierer norske folkemusikktradisjoner med hardingfelemusikk og stev fra Telemark, Voss eller Hardanger. Men hva med Akershus? Finnes det lignende tradisjoner her? Marianne Tomasgård, folkemusikkonsulent i Akershus musikkråd, har med fela si og vil fortelle og gi eksempler på en rik og variert, men relativt ukjent folkemusikktradisjon fra flatbygdene på Østlandet fra 1700-tallet og fram til i dag. Folkemusikk fra Akershus, finnes det, da? Mange assosierer norske folkemusikktradisjoner med hardingfelemusikk og stev fra Telemark, Voss eller Hardanger. Men hva med Akershus? Finnes det lignende tradisjoner her? Marianne Tomasgård, folkemusikkonsulent i Akershus musikkråd, har med fela si og vil fortelle og gi eksempler på en rik og variert, men relativt ukjent folkemusikktradisjon fra flatbygdene på Østlandet fra 1700-tallet og fram til i dag. Foto: Åse Mørk