Kommunestyremøte i Rælingen

Onsdag 14. februar kl.18:00-20:00
Rælingen Rådhus
Fjerdingby, RælingenÅpne kart
kart
Kommunestyret skal bl.a. behandle sak om: Strategi for barnehageeier - Ombygging Marikollen ungdomsskole og utearealer, vedtak for gjennomføring - Investering av ny løypemaskin for kjøring av kommunens skiløyper - Grunnerverv Nordby, grendehus og kunstgressbane - Nytt klubb/grendehus på Nordby, søknad om kommunal støtte til forprosjekt - Behandling av forskrift om åpen brenning, Rælingen kommune - Tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater fra 1.1.2018. - Finansrapport 3.tertial 2017 - Kontrollutvalgets behandling av selskapskontroll i Strandveien 1 AS - eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon - Kontrollutvalgets årsrapport 2017. dokumenter til sakene som skal behandles i møtet finner du her: http://innsyn.ralingen.kommune.no/eInnsynRAL/Dmb/DmbMeetingDetail?meetingId=1193