Matnyttig Møte - Småbrukernes comeback

Tirsdag 31. oktober kl.18:00-21:30
Hvam videregående skole
Hvamsalléen 30, HvamÅpne kart
kart
32 skal
Sørum og Nes Bonde- og Småbrukarlag inviterer til fagsamling. VI vil sette fokus på småskala matproduksjon og muligheter som finnes for alle som produserer lokalmat. Vi ser at stadig flere produsenter finner alternative veier for distribusjon og produksjon og vi ønsker at næringen skal få et løft ved å etablere flere marked. Vi vil gjøre lokalmat mer tilgjengelig for folk flest og vi vil skape en arena som tilrettelegger for det. Vi svarer på spørsmålet : hvilke muligheter finnes for produsenter som ønsker å selge varer lokalt? Hvordan kan vi forbedre distribusjonsleddet for produsenter som vil selge varer lokalt ? Hvordan kan vi etablere Lokalmat-ringer i Norge og hvem vil sette i gang? Vi har invitert Thomas Snellman: vinner av Emblaprisen 'Årets Nordiske Matentrepenør' 2017. Han har skapt en bevegelse som har gitt småskala produsenter et realt comeback, både i sitt hjemland Finnland og etterhvert i Sverige. så kommer Anna Haugstad Avdem som er er daglig leder ved lokalmatbutikken Avdemsbue og vinneren av Årets lokalmatgründer 2017. Anna bestemte seg for å skape sin egen arbeidsplass for å kunne flytte tilbake til hjembygda. Avdemsbue er en lokalmatbutikk som klarer å være et midtpunkt i fjellbygda Lesja, for bygdefolket og turister. http://www.nationen.no/reportasje/inspirerende-a-bli-arets-lokalmatgrunder/ Hun kommer og forteller hvilke grep som skal til for at lokalmat og næringsutvikling i landbruket kan bli en suksess for bonden. Sofia Maria Bang Elm kommer også, hun driver Avdem Gardsgrønt Sofia er en Askeladd som ser muligheter der andre ser begrensninger. Med stor kunnskap og interesse starter hun opp produksjon og salg av grønnsaker i et område hvor dette ikke er vanlig. Så kommer Victoria Svensson Og Oskar Lorentzon som skal fortelle om REKO ringer i Sverige og hvordan dette har blitt en utrolig stor suksess for de aller minste produsentene. Vi samler til diskusjon og debatt og ønsker å inspirere flere bønder til å starte med lokalmat. Vi ønsker å øke verdiskapingen og inntekstgrunnlaget for mindre gårdsbruk. Møtet vil også henvende seg til alle andre som er interessert i bærekraftig, kortreist mat. Vi håper på full sal og fullt trykk 😊 Møtet er en del av NBS sitt Matnyttig prosjket som skal mobilisere flere produsenter til å satse på lokalmat. Velkommen Ring 45059671 for mer info 😊