Trening i varmt vann

Fredag 13. oktober kl.13:00-15:00
Sørum sykehjem
Sørumsand, SørumÅpne kart
kart
Trening i varmtvannsbassenget på Sørum sykehjem for voksne, barn og babyer av begge kjønn. Målsettingen er: - Å skape en sosial møteplass for folk med forskjellig bakgrunn og kultur - Trening og bedret helse - Skape trygghet i vann og legge grunnlag for begynnende svømmeopplæring Gratis og ingen påmelding. Tilbudet er støttet av Sørum kommune med folkehelsemidler.