Annonsørinnhold i samarbeid med Strømmen Dreierverksted AS

Hva er dette?

 
 

Vi vet hva det dreier seg om!

Nils Omsted visste hva ting skulle dreie seg om da han etablerte Strømmen Dreieverksted AS i 1974. Siden oppstart har de vokst seg ut av to lokaler, og maskiner og utstyr har utviklet seg. Fokuset på kundeservice og ansettelsen av dyktige fagfolk – den har bestått!

Annonsørinnhold i samarbeid med Strømmen Dreierverksted AS

Strømmen Dreierverksted AS

– Det var min far som startet opp i 1974. Den gang var det bare kurvestyrte og mekaniske maskiner. Jeg har vært med siden jeg var liten, og var i gang allerede i 8-års alderen. Det er vel å regne som barnearbeid, men det var jo begrenset med arbeidsoppgaver, smiler Anders Omsted.

Han har overtatt bedriften etter sin far, og forteller om en solid, økonomisk vekst siden oppstart.

I dag holder bedriften til på Skedsmokorset, etter å ha måtte flytte to ganger på grunn av behovet for mer plass. De eier bygget de holder til, og disponerer rundt 1100 kvadratmeter.

Strømmen Dreieverksted AS er en landsdekkende underleverandør som hovedsakelig utfører automatdreiing. Med en kundebase på rundt 300 bedrifter, innebærer det hektiske dager.

Med seg på laget har Omsted syv ansatte, inkludert en lærling.

– Nå har vi en kjempeflink lærling som heter Even. Han ender opp med fagbrev i maskinarbeiderfaget etter to år hos oss. Vi har alltid en lærling her hos oss, og de viktige. Både for faget og ikke minst for oss, sier Omsted.

Alle de ansatte i produksjonsavdelingen er dyktige fagfolk med fagbrevet på plass. De får også kurs hos maskinleverandøren hvor de får spesiell opplæring i spesifikke maskiner.

I verkstedet er mange av maskinene like, men har alle sitt særpreg.

– Vi har lagt det opp slik at alle kan bruke alle maskiner slik at andre kan steppe inn ved et eventuelt fravær. På den måten er vi sikret at bedriften er rustet til å utføre jobben uansett, forteller Omsted.  

Anders Omsted vet hva det dreier seg om! Kundeservice og dyktige medarbeidere er oppskrift på en vellykket bedrift.

Avanserte maskiner gjør produksjonen raskere

En annen faktor som vektlegges er trivsel. Det er en liten familiebedrift, i alle fall når det kommer til antall ansatte, og det skal være hyggelig å komme på jobb. Omsted forteller at flere av medarbeiderne har vært i bedriften i over 20 år, og det er jo et klart tegn på de trives.

Motsatt er det når det kommer til maskinparken. I alle fall når det kommer til antall. Strømmen Dreieverksted AS har til sammen 25 maskiner i dreieverkstedet, hvorav 14 er CNC- styrte maskiner, som er meget avanserte. I tillegg kommer kurvestyre- og manuelle maskiner samt dreiebenker med fresing. For de som ikke er i bransjen, står CNC for Computer Numerical Control, eller datastyrte på godt norsk. Det handler om maskiner som ved hjelp av en datamaskin kan lage mange like og komplekse deler i metall eller andre materialer.

– Våre maskiner er relativt avanserte. De kan operere helt ned i tusendeler. Det vil si du tar 1 millimeter, og setter på 3 desimaler, så har du tusendeler. I tillegg har vi programvare som gjør det mulig å legge verktøybaner på vanskelige geometrier direkte fra 3D-modeller, forteller Omsted.

Vi dreier og greier det meste!

Anders Omsted, administrerende direktør
CNC- lærling Even Nagel i full gang med dagens oppgaver på Strømmen Dreieverksted.

Nesten samtlige CNC- dreiebenker har automatisk matningsapparater som gjør dem godt egnet til ubemannet kjøring. På den måten kan en CNC-operatør kjøre og kontrollere flere maskiner av gangen. 

Det er ikke bare rask produksjonstid som er viktig hos Strømmen Dreieverksted AS. Varene skal også kvalitetssikres. For Omsted og hans mannskap er det essensielt å levere riktige produkter til forventet kvalitet.

Alle jobber har en start- og sluttkontroll. Et steg i kvalitetssikringen er å at sluttkontrollen gjennomføres av kvalitetssjefen, Steffen Bakke. Dermed sikrer de at alle jobbene blir kontrollert av to forskjellige fagfolk. For større serier foretas det også stikkprøvekontroller.

Verktøyet som brukes ved kontrollmåling går også gjennom regelmessige kontroller, som blir loggført av kvalitetssjef i henhold til bedriftens kvalitetssikringsrutiner.

Gjennom CNC bearbeiding kan de produsere de fleste former og fasonger i alle typer materialer. Det dreies og freses i vanlig stål, rustfritt- og syrefritt stål, messing, bronse, aluminium og plast. De har til og med bearbeidet edlere metaller, som gull og sølv.
Her kan de produsere alt fra store deler til olje- og offshorevirksomhet, hemmelige deler til Forsvaret og vindmøller i Nordsjøen. Mindre deler inkluderer alt fra varmtvannsberedere, flytoget og til målere i Oslo-tunnelene. 

 – Vi lager mest rustfritt i syrefaste materialer, men det blir mer og mer plastikk. Det er lettere å bearbeide, samtidig som de mye plaslegeringene er sterkere og mer stabile, forklarer Omsted. 

 

Nå dreier det seg også om miljøet

– Skulle du trenge noe de ikke har produsert før, er det bare å komme innom med en tegning eller forklaring. Strømmen Dreieverksted har tatt imot tegninger i mange formater. Alt fra enkel strektegning på en serviett til avanserte 3D-modeller. Heldigvis er de fleste bedriftene ryddige, og leverer gode tegninger på delene de bestiller, sier Omsted. 

Bedriften ønsker å fortsette med å fornye seg, og kjøper inn mer og mer avanserte maskiner. Omsted sier at de er nøye med å holde seg oppdatert og følger med på utviklingen.

For fem år siden mottok Strømmen Dreieverksted et bevis på at de er et Miljøfyrtårn. For å bli sertifisert må bedriften dokumentere måloppnåelse på over 70 konkrete punkter. Strømmen Dreieverksted er sertifisert etter krav til mekanisk industri, i tillegg til generelle krav som stilles innen HMS internkontroll, arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energi, avfall, utslipp, estetikk og transport.

– Vi ønsker jo å gjenvinne det meste. Emballasje som vi får inn, prøver vi å gjenbruke på de varene vi sender fra oss. Da vi satte i gang så engasjerte det alle i bedriften og alle tok ansvar. Jeg er jo meget fornøyd med de ansatte, både når det kommer til Miljøfyrtårn og ellers i arbeidsdagen, sier Omsted fornøyd.

Hos Strømmen Dreieverksted freser og dreier de store og små serier i vanlig stål, rustfritt- og syrefritt stål, messing, bronse, aluminium og plast. I 44 år har de visst hva det dreier seg om. Nå ser de frem til å følge med i utviklingen og investere i flere avanserte maskiner og ønske nye lærlinger velkommen med på laget. 

Strømmen Dreierverksted AS

• Strømmen Dreieverksted AS ble etablert i 1974 og er en underleverandør som hovedsakelig utfører automatdreiing.
• Vi er en økonomisk solid bedrift.
• Fra vi etablerte oss i Strømmen i 1974 har vi vokst oss ut av to lokaler, og holder nå til på Skedsmokorset. Her eier vi eget bygg, hvor vi i dag disponerer cirka 1100 kvadratmeter. Vår kundemasse på rundt 300 stykker har økt jevnt og trutt, og vi kan i dag kalle oss en riksdekkende leverandør.
• Våre ansatte i produksjon er dyktige fagfolk med fagbrev.
• Vi er opptatt av kvalitet, og for å sikre en best mulig leveranse har vi en egen kvalitetssjef. Han er ansvarlig for å kvalitetssikre alle våre leveranser før de sendes til kunde.
• I 2013 sertifiserte vi oss som Miljøfyrtårn.

Her kan du lese mer om hvordan vi jobber

Del artikkelen på Facebook