Annonsørinnhold fra Romerike HMS-senter

Hva er dette?

Romerike HMS-senter har mye fagkompetanse. Fra venstre, daglig leder Marit Sie Skogstad, yrkeshygieniker Laila Husby Andresen, fysioterapeut Bent Ulseth, lege i spesialisering i arbeidsmedisin Janne Jakobsen (foran), bedriftsykepleier Anne Christine Hoberg, bedriftssykepleier Barbra Moen Glende og ergoterapeut Kari Rønsen.
Romerike HMS-senter har mye fagkompetanse. Fra venstre, daglig leder Marit Sie Skogstad, yrkeshygieniker Laila Husby Andresen, fysioterapeut Bent Ulseth, lege i spesialisering i arbeidsmedisin Janne Jakobsen (foran), bedriftsykepleier Anne Christine Hoberg, bedriftssykepleier Barbra Moen Glende og ergoterapeut Kari Rønsen.

Slik kan bedriften din spare mye på HMS-hjelp

Bedriftshelsetjeneste er mye mer enn mange tror, og Romerike HMS-senter kan bistå med et stort spekter av tjenster innen HMS.

Annonsørinnhold fra

Romerike HMS-senter

Romerike HMS-senter er en non-profitt bedriftshelsetjeneste som ble etablert i 1985, og det er en medlemseid bedrift. Hovedkontoret ligger på Fetsund med et avdelingskontor på Bjørkelangen.

Kontakt
Telefon: 63 88 77 30 
Epost: post@romerikehms.no

Fagkompetanse

  • Bedriftslege
  • Bedriftssykepleiere
  • Ergoterapeut
  • Fysioterapeut
  • Yrkeshygieniker
https://www.romerikehms.no

Et godt arbeidsmiljø er alfa og omega for at ansatte skal trives og yte sitt beste. Men hva er egentlig et godt arbeidsmiljø? Det vet Romerike HMS-senter, som består av et tverrfaglig team som tilbyr bedriftshelsetjenester.

– Vi er er en godkjent bedriftshelsetjeneste, og vi driver først og fremst forebyggende arbeid ute hos bedrifter, forteller daglig leder, Marit Sie Skogstad.

Hun er en av syv ansatte, som til sammen innehar ulik kompetanse for å kunne tilby et tverrfaglig og komplett tilbud til alle typer bedrifter. Mange forbinder ofte bedriftshelse med årlig legesjekk, men det er mye mer enn det. HMS-senteret kan bistå med å tolke og finne fram i jungelen av lover og regelverk, og er en støttespiller for ledelsen og de ansatte.

– Vi bistår bedrifter med HMS- systemet og den lovpålagte internkontrollen. Sammen kartlegger vi risikoområder, både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet og setter opp en aktivitetsplan for videre oppfølging.

Jobber med sykefraværet

Sykmelding er, for mange bedrifter, en av de største utfordringene i den daglige driften. To av de vanligste årsakene til sykmeldinger er psykososiale faktorer og ergonomi, og her har Romerike HMS-senter kompetanse som hjelper både med å forebygge og veilede.

– Først og fremst er vi med og veileder ledere, og sørger for at rutiner rundt sykefravær blir fulgt opp. Vi har også samtaler med den sykmeldte, og finner konkrete tiltak for tilbakeføring til jobb.

Av erfaring vet de ansatte på HMS-senteret at sykefraværet kan gå opp ved kriser og alvorlige hendelser i en bedrift. Det kan enten være ulykker, eller store omstillinger som nedbemanning. Da er de på plass for å ivareta de ansatte, og de har kompetanse til å vite hvem som kan kontaktes for videre oppfølging.

– Vi opplever i slike situasjoner at det hjelper at vi bare er der, sier yrkeshygieniker Laila Husby Andreassen.

– Vår erfaring er at man har unngått unødig sykefravær når vi har vært inne i bildet, sier daglig leder Marit.

Ønsker å forebygge

Sykepleier Anne Christine Hoberg utfører en hørselstest på verneombud Mihreteab Hagos.

I følge Statens Arbeidsmiljøinstitutt rapport fra 2018, koster et ikke-optimalt arbeidsmiljø staten 75 milliarder kroner årlig. En av konklusjonene er at det først og fremst er forebyggende arbeid som kan spare både bedriftene og samfunnet for store summer.

– Forebygging koster mindre enn å reparere, og vi ønsker å bli brukt mer i planleggingsfaser. Mange har tjent på å bruke oss tidlig, og vi som ser situasjoner fra utsiden kan se skjær i sjøen tidligere, sier Janne Jakobsen, lege i spesialisering i arbeidsmedisin.

Når Romerike HMS-senter starter arbeidet med en bedrift, setter de opp en toårig aktivitetsplan for HMS-arbeid. Da grovkartlegges ulike behov, og det tas en risikovurdering med blant annet støynivå, inneklima og andre utfordringer. Selv bedrifter som allerede har godt miljø og gode rutiner, kan ha nytte av en kartlegging og oppfølging.

Yrkeshygieniker Laila Husby Andreassen demonstrerer en test av støynivå i fabrikklokalet til Infinitum. 

– Arbeidsmiljø er levende, og det skjer noe hele tiden. Mange steder er jo ting bra, og da bidrar vi med å opprettholde dette, sier daglig leder Marit.

De opplever også at det blir sett på som positivt blant ansatte at HMS-arbeid blir fulgt opp, selv om arbeidsmiljøet er bra.

– Det er bra for det psykososiale miljøet at de ansatte ser at ledelsen bryr seg.

– Helt avgjørende

En av kundene til Romerike HMS-senter er Infinitum. Infinitum drifter det norske pantesystemet, og på produksjonsanlegget på Fetsund sørger de for å gjenvinne 75-80 % av alle flasker og bokser som blir pantet i Norge. Det er store maskiner og voldsomme krefter i sving i produksjonshallen, og det er derfor ekstra viktig med støymålinger og sikkerhetsrutiner for de ansatte.

– Vi bruker egentlig Romerike HMS-senter til alt, og vi startet med det tidlig, sier daglig leder Ståle Maldum.

Infinitums anlegg startet driften i 2013, og har nå 40 ansatte. De fleste jobber i produksjonen, og det er mange faktorer å ta hensyn til for å bevare et godt arbeidsmiljø.


Daglig leder i Infintium, sammen med verneombud Mihreteab Hagos og HMS-ansvarlig Hege Andreassen.

Daglig leder i Infintium, sammen med verneombud Mihreteab Hagos og HMS-ansvarlig Hege Andreassen.

– Sikkerheten er det viktigste her, og at folk jobber etter gode rutiner. Derfor er det blant annet viktig med vernerunder, der man også sjekker at rutiner gjennomføres. Vi har med Romerike HMS-senter på vernerundene, og jobber med det hele veien.

Alle bedrifter som benytter seg av HMS-senteret får sin egen kontaktperson, og fysioterapeut Bent Ulseth har jevnlig kontakt med Infinitum.

– Det er en fordel med en som kjenner miljøet og folk som jobber i bedriften, og det er da lettere for kontaktpersonen kan henvise videre til annen kompetanse hvis det er nødvendig, sier han.

Infinitum har flere skift hver dag, og tre verneombud i tillegg til HMS-ansvarlig. De har hatt HMS-kurs flere ganger, og benytter seg av flere helsetjenester.

– Vi bruker legetjenester og oppfølging rundt det, og vi startet med hørselstester og fikk en statusrapport på støy og andre faktorer med en gang vi startet opp driften. Det har vært verdifullt for oss, og det er en trygghet i at vi tar vare på medarbeiderne som er de viktigste vi har, sier Maldum.

Viktig kursing

Grunnkurs i opplæring i arbeidsmiljø høst 2019

Romerike HMS-senter inviterer til Grunnopplæring i arbeidsmiljø.

Målgruppe er: ledere med personalansvar, verneombud og AMU- medlemmer. Kurset er lovpålagt jfr.§§ 3-5, 6-5 og 7-4 i Arbeidsmiljøloven.

I Arbeidsmiljøloven står det at verneombud skal ha den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet og at kurset skal ha varighet på 40 t.

Sørumsand misjonshus, Industriveien 5, 1920 Sørumsand 

Tirsdag 10.09.19Alle deltar

Torsdag 12.09.19 Alle deltar

Tirsdag 17.09.19 Alle deltar

Torsdag 19.09.19 Verneombudene deltar

Klikk her for påmelding, program og mer informasjon

I tillegg til jevnlig oppfølging og tjenester hos faste kunder, er en av de viktigste oppgavene til Romerike HMS-senter kurs og opplæring. Blant annet holder de kurs i livreddende førstehjelp, stressmestringskurs, samt grunnopplæring i arbeidsmiljø. Sistnevnte er et kurs med varighet på 40 timer, og er et krav for verneombud satt av myndighetene.

– Vi anbefaler alle som jobber med HMS-arbeid å ta grunnopplæringen, ikke bare verneombudene. I tillegg kan vi spesialtilpasse kurs etter behov hos de ulike bedriftene, sier Marit.

For gjengen hos Romerike HMS-senter er arbeidet de gjør med på å skape bedre arbeidsplasser, og de forteller at det er givende å kunne være med på å løfte en bedrift og gjøre hverdagen bedre for de ansatte.

– Jobben er veldig givende når vi ser at det vi gjør har en effekt. Det er tilfredsstillende å se at vi hjelper folk både på organisatorisk og individuelt nivå, og det er gøy med hjelp til selvhjelp, sier lege Janne.

Ta kontakt med oss her: 

www.romerikehms.no

Del artikkelen på Facebook