Annonsørinnhold i samarbeid med Transportsentralen Lillestrøm

Hva er dette?

 
 

Profesjonell transport og logistikk

Året er 1948, og Transportsentralen Lillestrøm SA har tatt første steg mot det som i dag er en moderne og profesjonell leverandør innen transport, logistikk og lager. Selskapet er en organisasjon eid av 120 andelseiere, med høyt fokus på kundenes behov.

Annonsørinnhold i samarbeid med Transportsentralen Lillestrøm

Transportsentralen Lillestrøm

Biler, transport, lager og kjøreregler har endret seg siden det spede oppstarten i 1948. Da var det slik at hver kommune utga leievognløyver innenfor sine egen kommune. 

1951 er den offisielle starten av vedtaket om etablering av Transportformidlingssentralen (TFS) for Romerike. Etter pålegg fra samferdselsmyndighetene måtte enhver kommune sørge for at det ble etablert et transportkontor i sin kommune.

Siden den gang har Transportsentralen Lillestrøm (TSL) utviklet hele sin virksomhet i takt med et marked i stadig endring.

– TSL er organisert som et samvirkeforetak (SA) hvor våre eiere er aktive transportleverandører som leverer sine tjenester hver dag til våre kunder. Vi er eid av 120 andelseiere, som igjen har 240 biler, sier Geir Sund, markedssjef. 

Geir Sund, markedssjef i Transportsentralen Lillestrøm.

Medlemsfordeler og goder

I et samvirke er målet å oppnå resultater gjennom virksomheten som foretaket driver. Eierne får ta del i overskuddet i samvirkeforetaket gjennom omsetningen med foretaket, ikke gjennom avkastning i innskutt kapital.

– Det er alltid andelseiernes antall som bestemmer hvor mye andelskapital som ligger i TSL. For å være andelseier må man inn med andelskapital som man forskutterer til driften av selskapet. Den kapitalen er alltid din egen. Slutter du som medlem eller andelseier, får du tilbake den kapitalen du investerte. I et SA er det ingen risiko, bare fordeler, forteller Sund.

Andelseierne har en rekke fordeler som medlem i TSL. De som sitter på kontoret står for all markedsføring, fakturering, inndrivelse av oppgjør for oppdragene og alle kjøreoppgjør mot bileierne. I tillegg kommer innkjøpsavtaler i form av forsikringsavtaler, drivstoff og bildeler.

Sund forteller at de også forhandler på vegne av sjåførene mot bilfirmaene om etter- og delavtaler.

– Vi har også en stor parkeringsplass på Skedsmo med parkeringsplasser til lastebilene til meget gunstige priser. I lokalene har vi også en stor vaskehall med alt sjåførene trenger for å vaske vogntogene sine etter arbeidstid, fortsetter Sund.

TSL flyttet til nåværende plass på Skedsmo i 1998. På kontoret sitter 17 meget kompetente ansatte med bred og spisset erfaring innen transport og logistikk. Anlegget har i tillegg til kontorer, kantine, vaskehall også drivstoffanlegg samt ADBlue pumpeanlegg.

Selskapet leverer innenfor hele transportmarkedet, og deres profesjonalitet kjennetegnes med stor grad av fleksibilitet og kundefokus innenfor en rekke transport- og logistikkprodukter.

Fra Skedsmo leveres tilnærmet alt innen kranbil. Fra den enkle kranbilene for lasting/lossing av mindre enkeltkolli, til de større og mer kompliserte kranbilene som benyttes til krevende og komplekse løfteoppdrag innen industrien og bygg- og anleggsbransjen. 

Ut på tur - aldri sur! TSL har en rekke dyktige sjåfører, og bilene er lett gjenkjennelige på landeveien.

Vi har rett bil til rett oppdrag

TSL har også en moderne bilpark som inneholder både krokbiler og andre spesialbiler med tilhørende utstyr. Det gir selskapet stor kapasitet og fleksibilitet til å utføre ulike typer avfallstransport og andre krevende spesialoppdrag.

Også på tjenestelisten står distribusjon av ulike typer stykkgods. På den måten kan de dekke alt fra mindre til større vareleveranser i rutesystem – med omlastningsmuligheter.

– Vi har rundt 20 moderne termobiler, som gjør TSL til en av Norges største leverandører innen matvaredistribusjon. Vi forsyner alle Circle K stasjoner samt Idun, Pals og McDonald’s. I tillegg kjører vi en del maling og andre temperaturregulerte transporter. Vi har en terminal på Lindeberg på 1000 kvadratmeter, hvorav 650 er kjøleareal og 200 er fryseareal, så vi kan fint bistå butikker, bensinstasjoner og kiosker med det de trenger, sier Sund.

Også anleggstransport og tippbil er et sentral markedsområde for TSL. De deltar i store utbyggingsprosjekter, blant annet anleggsarbeid på OSL samt større bygge- og veiprosjekter i Østlandsområdet.

Sund forteller at de har både små og store kunder, fra entreprenører, grossister og opp til totalentreprenører. De har også en avtale med UCO (Utleiekompaniet) på transport av alle varene de som de leier ut i Oslo og Akershus. Andre samarbeidspartnere inkluderer NordboHus, Engrospartner, Idun på Skjetten og Leif Grimsrud AS i Sarpsborg.

– Vi har private kunder også, men storparten av våre kunder er bedrifter, understreker Sund.

Daglig leder Sondre Morbråten er klar på at sjåførene skal ha skikkelig drivstoff mellom etappene. Kantinen på TSL er mer enn bare gatekjøkkenmat.

Daglig leder Sondre Morbråten vektlegger også at deres medarbeidere er dyktige fagfolk med høy kompetanse på både operativt og administrativt nivå. Arbeidsoppgavene er fordelt på det man gjør best: De på kontoret sørger for fakturering og at pengene kommer inn, mens sjåfører og bileiere utfører jobbene de er gode på: Kjøre vogntog og holde kundene fornøyd.

Med en så bred kundemasse er det naturlig at kundene har ulike krav. TSL tenker på helheten i det de gjør, og kan tilby løsninger som er mer effektive, miljøvennlige og økonomiske. Det skaper trygghet og forutsigbarhet både for kunder og leverandører. Her er også alle lovpålagte dokumenter, forskrifter, lover og regler, HMS og faglige oppdateringer på plass til enhver tid.

TSL vektlegger profesjonalitet og kvalitet i alt de gjør. Det gjelder uansett kundesegment og transporttype. Sjåførene er innovative og tenker alltid på kundens behov, så du kan være trygg på at leveringen kommer til avtalt tid.

Fortsatt i tvil? Spør en som bruker TSL!

Transportsentralen Lillestrøm

• Transportsentralen Lillestrøm SA (TSL) leverer profesjonell transport, logistikk og lager.
• Vi er en moderne og fleksibel organisasjon med høyt fokus på kundenes behov.
• TSL har en historie som går helt tilbake til 1948. Gjennom mange tiår har vi utviklet hele virksomheten vår i takt med et marked i stadig endring.
• Vi tilbyr i dag alle typer transport – fra forefallende enkeltoppdrag til langsiktige, faste avtaler. Vi dekker hele kjeden - fra forespørsler, rådgivning og kartlegging av behov til planlegging, utførelse, rapportering og dokumentasjon til næringslivet i vårt distrikt.
• Vårt mål er å alltid holde oss oppdaterte på alle områder i forhold til nye kvalitetskrav, både fra bransjen, kunder og myndigheter.
• Vi har fokus på rasjonell og optimalisert transport. Fordi vi tenker helhetlig i alt vi gjør, kan vi tilby løsninger som er mer effektive, miljøvennlige og økonomiske.
• Målet er å etablere langsiktige relasjoner med kunder og bileiere basert på gode transportløsninger og gunstige driftsvilkår.
• Vi er kjent som en dyktig transportør som får jobben gjort på en sikker, kostnadseffektiv og miljøvennlig måte. Det fordi vi vektlegger profesjonalitet og kvalitet i alt vi gjør – uansett kundesegment eller transporttype.
• Målet vårt er å bidra til en enklere, mer effektiv og forutsigbar hverdag. Derfor er TSL foretrukket av flere ledende aktører i ulike deler av næringslivet. At de fleste av våre kunder har vært med oss i lang tid er nettopp et bevis på at de er fornøyde med våre tjenester.

Del artikkelen på Facebook