Annonsørinnhold i samarbeid med Fasec

Hva er dette?

 
 

Et revolusjonerende produkt på markedet

Fasec er en nyhet i byggenæringen som er en konsekvens av allerede eksisterende produkter, men sammensatt med en ny metode som er sikret gjennom mange patenterte løsninger.

Annonsørinnhold i samarbeid med Fasec

Fasec

– Markedsføringen av Fasec startet i 2016, og det er et revolusjonerende byggekonsept, forklarer Hjalmar Ottesen, hovedaksjonær i Fasec Gruppen. Det er bestemt at vi kan dokumentere, bygge, fremvise og så lære opp. Med dette menes at vi skal knytte til oss selskaper som ønsker å lære seg produktet og kjenne materialet slik at de kan bruke produktet vårt riktig og dra sine fordeler av dette. 

Fasec kan benyttes på alt fra den lille blomsterkassen til et komplett hus. Med bruk av Fasec reduseres energiforbruket siden produktet har en ekstremt god isolerende effekt. 

Brukes på rehabilitering av hus og bygninger

– Vi har dokumentert at vi kan bidra med reduksjon i energiforbruket med 30 prosent, forteller Ottesen.

Dermed pusser du ikke bare opp fasaden, men du får også bedre isolering. Dette vil være spesielt utslagsgivende for strømkostnadene. Produktet kan brukes på fasader i eksisterende bygg og på hele konstruksjonen på nybygg, altså tak, vegger og gulv.

Fasec tilpasses byggets oppbygning og ønsket fargevalg, og kan benyttes på alt fra trehus til murhus. 

Åge Tovan, Øivind Sand, Ole Gunnar Selvaag og Hjalmar Ottesen (fra venstre) diskuterer under en fremvisning av Fasec hus på 33 m3

Nye bygg

– I samarbeid med Selvaag har vi et energisystem hvor vi ikke trenger dagens teknologi på sentralstyrt ventilasjonssystem. Her har vi en helt annen løsning som går på at vi bruker vannet og luften utenfra og inn (inn-og-ut-luft) på en helt annen måte. Dermed varmer vi opp vannet på bad og kjøkken med en spesiell teknologi, forklarer Ottesen.

Med stor energibesparende effekt vil Fasec ikke bare påvirke bokostnadene dine på en positiv måte, men du vil også få et mye bedre inneklima siden det blir mye omløp i luften gjennom det nye oppvarmingssystemet.

Tykkelsen, eller mer korrekt, mangel på tykkelse, i Fasec bidrar også til at du får et større bruksareal i boligen. Dette skal vi bygge rimeligere enn andre byggemetoder.

Bygger eneboliger i Nesgata, Lillestrøm

– Vi er i gang med bygg i Nesgata på Lillestrøm, her ønsker vi å bygge stilfult og en høy standard, da det er få eneboligtomter midt i Lillestrøm.

Alle løsninger i konseptene er tatt i bruk. Her er det høy kvalitet på alle nivåer, og det blir revolusjonerende for eieren, forklarer Ottesen videre. Vi bygger boliger med bruk av kun Fasec i ytter- og innervegger.

Produksjonen foregår i Aurskog- Høland. Produktet har svært mange anvendelsesområder. Fasec passer nemlig utmerket til isolering av vegger, tak og gulv, og kan legges direkte på stenderverk, tregulv, støpt gulv og på varmekabler.

Selskapet har også utviklet boenheter som kan benyttes som omsorgsboliger eller til andre formål. Modellen som tilbys av Fasec har to vesentlige fordeler på markedet: Boenhetene kan være flyttbare og størrelsen kan tilpasses kundens behov. Hva med å bo i 24, 33 eller 48 M2 bolig, godt nok for folk flest sier Ottesen

For best mulig resultat anbefaler vi at du tar kontakt med oss allerede i planleggingsfasen slik at vi kan finne den komplette løsningen for bolig, hytte eller andre boenheter som er tilrettelagt ditt ønske og behov. Fasec tilbyr sine kunder ferdig monterte løsninger med vårt eget montasjeteam, noe som gjelder alle løsninger Fasec har. Men vi bygger også opp konseptet vårt basert på et samarbeid med mange ulike aktører.

Som deres motto sier: Vi tilpasser produktet etter kundens behov. 

 

En fargerik hverdag

Ottesen forteller at nordmenn ikke er flinke til å tenke farger. Husene er enten hvite eller grå, og det gjelder både ute og inne. Det hender jo vi slenger på en fargeklatt her og der, men for det meste er veggene hvite eller grå inne i selve boligen. Akkurat som om vi vil ha en trist og grå høstdag inne i stuen. Fasec har derfor inngått et samarbeid med fargekonsulent Dagny Thurmann Moe slik at alle Fasec-hus blir et muntert hjem.

- Summen i Fasec Grupppen bærer preg av eiere og medspillere og da blir det spennende å se resultat sier Ottesen. Navn som Ole Gunnar Selvaag, Karsten Bomann Johnsen, Ola Thorsnes, alle tre tilknyttet Selvaag, gjør at Fasec Gruppen er tungt rustet med mye kompetanse.  

- Kombinert med ansatte som tar ansvar og løper foran må gi spennende resultater fremover sier Ottesen. Han avslutter med å sitere Selvaag da dette ble lansert i 2016: 

"Et produktkonsept av internasjonal betydning for byggenæringen".
(Ole Gunnar Selvaag, 10 februar 2016)

Ingen tvil om at Fasec har et nytt og spennende produkt å tilby byggebransjen! 

Fasec

• Fasec er utviklet av Selvaag gjennom 15 år og er testet på hus/hytter i det værharde området Farsund, samt næringsbygg i Oslo.

• Fasec har et patentert et nytt produkt med mange bruksområder. Produktet er en nyhet som er en konsekvens av allerede eksisterende produkter, men sammensatt på en ny metode som er patentert.

• Produktet kan benyttes "fra den lille blomsterkassen til et komplett hus". Mye av dette er ferdig utviklet og det utvikles stadig nye produkter og løsninger.

• Med å bruke Fasec reduseres energiforbruk og det skapes en ny flott fasade. Faec har en ekstremt god isolerende effekt og er 35 – 250 mm i tykkelse.

• Sluttproduktet blir en komplett pen fasade i murpuss. Du får bedre isolasjon og tynnere konstruksjon ved bruk av Fasec.

• Produktet Fasec har mange ulike bruksområder og anses som nyskapende i byggenæringen

Del artikkelen på Facebook