Annonsørinnhold i samarbeid med Plan1 AS

Hva er dette?

 
 

Arkitekter med en plan for alt

Plan1 AS er et ingeniør- og arkitektfirma som har tegnet og skissert opp fremtiden. De har nemlig planen klar for hvordan de skal bli bransjens ledende firma på Romerike! For å oppnå dette må de ha de beste folkene innen de relevante fagområdene. Med oppkjøpet av Romerike Arkitekter skal de styrke både sin kompetanse og posisjon i markedet.

Annonsørinnhold i samarbeid med Plan1 AS

Plan1 AS

– Oppkjøpet er et viktig ledd i ambisjonen om å bli en større og mer synlig aktør på Romerike. I tillegg er planen at Plan1 skal vokse ytterligere ved å rekruttere videre innen arealplanlegging, arkitektur, landskapsarkitektur og prosjektlederkompetanse, sier Knut Andersen, daglig leder og ingeniør RIF.

Historien om Plan1 går tilbake til 1984, med oppstarten av rådgivningsfirmaet Sivilingeniørene Sjåtil & Fornæss AS. Da gründerne Dag Fornæss og Erik Sjåtil solgte seg ut i 2012, var én av betingelsene at firmaet skulle skifte navn. Firmaet skiftet offisielt navn i 2014 til Plan1, og har i dag avdelinger på Elverum, Hamar og Gardermoen.

Hovedkontoret på Elverum jobber primært med arkitektur, byggeteknikk og prosjektadministrasjon. Avdelingen på Hamar jobber kun med prosjektadministrasjon, mens avdelingen på Gardermoen har fokus på arealplanlegging, arkitektur, landskapsarkitektur og prosjektadministrasjon.

– På Gardermoen startet vi opprinnelig med arealplanlegging, men har etter hvert i tillegg bygd opp en avdeling med høy kompetanse på arkitektur, landskapsarkitektur og prosjektadministrasjon, sier avdelingsleder og sivilarkitekt MNAL Per Edvard Berg. 

Per Edvard Berg hos Plan1 AS ønsker at firmaet skal vokse ytterligere på Romerike.

Utfordrende å finne de rette arkitektene

Alle de fem ansatte i Romerike Arkitekter blir med over til Plan1 sin avdeling på Gardermoen, unntatt eieren Ole Bj. Folmo, som går av med pensjon etter over 40 år i bransjen. Etter oppkjøpet vil avdelingen på Gardermoen bestå av 18 personer, og utgjør dermed over halvparten av selskapets totalt 33 ansatte.

– Det er viktig for oss å fremstå som et spennende, offensivt og attraktivt arkitektmiljø. Vi er stolte av kunne tilby et enda sterkere og mer konkurransedyktig kontor med perfekt beliggenhet på Gardermoen, sier Berg.

Han kan fortelle om stor aktivitet over hele Østlandet, noe som gjør at det til tider kan være en utfordring å skaffe nok kompetente folk med erfaring.

Det er mange dyktige nyutdannede arkitekter, men å få tak i folk med 10-15 års erfaring kan være en utfordring. 

Vår store styrke er at vi kan levere komplette løsninger, og ta hele ansvaret fra idé til ferdig prosjekt.

Knut Andersen, daglig leder og ingeniør RIF
Dyktige arkitekter samlet på ett plan.

Stor bredde og et tverrfaglig team gir gode løsninger

Firmaet består av arkitekter, sivilarkitekter, sivilingeniører og ingeniører i tillegg til administrasjon.

– Vår store styrke er at vi kan levere komplette løsninger og ta hele ansvaret fra idé til ferdig prosjekt, sier Andersen.

– Vår tverrfaglighet hjelper oss til å kunne utforme og ferdigstille helhetlige og faglig sterke konsepter med høy kvalitet, sier Andersen

Plan1 prosjekterer alt fra boliger, skoler og næringsbygg til torg, byrom, parker og friluftsområder. Gjennom oppkjøpet av Romerike Arkitekter øker deres portefølje av boligprosjekter lokalt på Romerike. 

Blant de nyeste boligprosjektene Plan1 jobber med, finner vi Sentrum Park i Elverum. Første byggetrinn besto av 38 leiligheter, og 2.trinn har nettopp startet. Frem mot jul vil de også være opptatt med blant annet Skjønhaugtunet på Gjerdrum, Skovly Vest på Jessheim og flere boligprosjekter på Årnes.

– Med tilgang til samarbeidspartnerne og kundene til Romerike Arkitekter, får vi tilgang til et større marked med ulike typer eiendomsutviklere, understreker Andersen. 

Planleggingen er i full gang hos Plan1 AS.

Tverrfaglig miljø skaper inspirasjon

Av andre typer prosjekter Plan1 har jobbet med i senere tid,  kan vi nevne prosjektering av: Lillemoen skole i Elverum utført i massivt tre, Ringsaker VGS, utbygging for Mapei i Nord Odal. De er også engasjert i forbindelse med nye terminaler for Posten i Trondheim, Tromsø, Narvik, Stokke i Vestfold og Bergen. Opp gjennom årene har de også prosjektert flere verksteder/kontorbygg for blant andre Norsk Scania.

Plan1 har hatt ansvar for prosjekteringskontraktene for Nye Ahus, Pir 1 på Oslo Lufthavn Gardermoen og nå i forbindelse med flytting av Bodø lufthavn. 

Høy kompetanse og erfaring fra en rekke ulike prosjekter er en viktig årsak til at kundene velger Plan1. De er kjent som et seriøst og profesjonelt planleggingskontor som kan levere det kunden ønsker seg til rett tid.

Arkitektur og arealplanlegging er områder som alltid er i takt med samfunnsutviklingen. Det skal ikke bare være arealeffektivt, men også miljøvennlig og energibesparende. Særlig i bysammenheng er det et overordnet mål at alt skal ligge sentralt i forhold til offentlig kommunikasjon.

– Miljø og grønne løsninger blir en stadig viktigere del av vår virksomhet. Særlig innen arealplanlegging er dette noe vi satser på for å bli enda mer attraktive i fremtiden. Nettopp derfor er det en styrke at vi har denne kompetansen på huset, avslutter Andersen.  

Plan1 jobber innenfor følgende fagområder:

Arkitektur
Alle typer arkitektarbeider fra store offentlige og private prosjekter

Landskapsarkitektur
Overordnet planlegging av utenomhusarealer med tilhørende detaljprosjektering. 

Prosjektadministrasjon
Prosjekt-, prosjekterings- og byggeledelse for private og offentlige oppdragsgivere

Byggeteknikk
Byggeteknisk rådgivning for private og offentlige oppdragsgivere

Arealplanlegging
Overordnede planer for arealbruk og infrastruktur, detaljreguleringsplaner og områdereguleringsplaner

Interiør
Planlegging og beskrivelse av farger, materialer og møblering

Plan1 AS

• Tverrfaglig planleggings-, rådgivnings- og prosjekteringsfirma.
• Jobber innen arkitektur, byggeteknikk, interiør, arealplanlegging, landskapsarkitektur og prosjektadministrasjon.
• Hovedkontor i Elverum, og avdelingskontorer på Hamar og Gardermoen.
• Kjøpt opp Romerike Arkitekter i 2018.

Del artikkelen på Facebook