Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

– Spør en som bruker oss

Profesjonell transport og logistikk

Annonse fra Transportsentralen Lillestrøm

Året er 1948, og Transportsentralen Lillestrøm SA har tatt første steg mot det som i dag er en moderne og profesjonell leverandør innen transport, logistikk og lager. Selskapet er en organisasjon eid av 120 andelseiere, med høyt fokus på kundenes behov.

Adresse
Prost Stabels vei 10, 2019 Skedsmokorset


Åpningstider
Mandag – fredag: 07:00 – 16:00

Biler, transport, lager og kjøreregler har endret seg siden det spede oppstarten i 1948. Da var det slik at hver kommune utga leievognløyver innenfor sine egen kommune. 

1951 er den offisielle starten av vedtaket om etablering av Transportformidlingssentralen (TFS) for Romerike. Etter pålegg fra samferdselsmyndighetene måtte enhver kommune sørge for at det ble etablert et transportkontor i sin kommune.

Siden den gang har Transportsentralen Lillestrøm (TSL) utviklet hele sin virksomhet i takt med et marked i stadig endring.

– TSL er organisert som et samvirkeforetak (SA) hvor våre eiere er aktive transportleverandører som leverer sine tjenester hver dag til våre kunder. Vi er eid av 120 andelseiere, som igjen har 240 biler, sier Geir Sund, markedssjef. 

Geir Sund, markedssjef i Transportsentralen Lillestrøm.

Medlemsfordeler og goder

I et samvirke er målet å oppnå resultater gjennom virksomheten som foretaket driver. Eierne får ta del i overskuddet i samvirkeforetaket gjennom omsetningen med foretaket, ikke gjennom avkastning i innskutt kapital.

– Det er alltid andelseiernes antall som bestemmer hvor mye andelskapital som ligger i TSL. For å være andelseier må man inn med andelskapital som man forskutterer til driften av selskapet. Den kapitalen er alltid din egen. Slutter du som medlem eller andelseier, får du tilbake den kapitalen du investerte. I et SA er det ingen risiko, bare fordeler, forteller Sund.

Andelseierne har en rekke fordeler som medlem i TSL. De som sitter på kontoret står for all markedsføring, fakturering, inndrivelse av oppgjør for oppdragene og alle kjøreoppgjør mot bileierne. I tillegg kommer innkjøpsavtaler i form av forsikringsavtaler, drivstoff og bildeler.

Sund forteller at de også forhandler på vegne av sjåførene mot bilfirmaene om etter- og delavtaler.

– Vi har også en stor parkeringsplass på Skedsmo med parkeringsplasser til lastebilene til meget gunstige priser. I lokalene har vi også en stor vaskehall med alt sjåførene trenger for å vaske vogntogene sine etter arbeidstid, fortsetter Sund.

TSL flyttet til nåværende plass på Skedsmo i 1998. På kontoret sitter 17 meget kompetente ansatte med bred og spisset erfaring innen transport og logistikk. Anlegget har i tillegg til kontorer, kantine, vaskehall også drivstoffanlegg samt ADBlue pumpeanlegg.

Selskapet leverer innenfor hele transportmarkedet, og deres profesjonalitet kjennetegnes med stor grad av fleksibilitet og kundefokus innenfor en rekke transport- og logistikkprodukter.

Fra Skedsmo leveres tilnærmet alt innen kranbil. Fra den enkle kranbilene for lasting/lossing av mindre enkeltkolli, til de større og mer kompliserte kranbilene som benyttes til krevende og komplekse løfteoppdrag innen industrien og bygg- og anleggsbransjen. 

Ut på tur - aldri sur! TSL har en rekke dyktige sjåfører, og bilene er lett gjenkjennelige på landeveien.

Vi har rett bil til rett oppdrag

TSL har også en moderne bilpark som inneholder både krokbiler og andre spesialbiler med tilhørende utstyr. Det gir selskapet stor kapasitet og fleksibilitet til å utføre ulike typer avfallstransport og andre krevende spesialoppdrag.

Også på tjenestelisten står distribusjon av ulike typer stykkgods. På den måten kan de dekke alt fra mindre til større vareleveranser i rutesystem – med omlastningsmuligheter.

– Vi har rundt 20 moderne termobiler, som gjør TSL til en av Norges største leverandører innen matvaredistribusjon. Vi forsyner alle Circle K stasjoner samt Idun, Pals og McDonald’s. I tillegg kjører vi en del maling og andre temperaturregulerte transporter. Vi har en terminal på Lindeberg på 1000 kvadratmeter, hvorav 650 er kjøleareal og 200 er fryseareal, så vi kan fint bistå butikker, bensinstasjoner og kiosker med det de trenger, sier Sund.

Også anleggstransport og tippbil er et sentral markedsområde for TSL. De deltar i store utbyggingsprosjekter, blant annet anleggsarbeid på OSL samt større bygge- og veiprosjekter i Østlandsområdet.

Sund forteller at de har både små og store kunder, fra entreprenører, grossister og opp til totalentreprenører. De har også en avtale med UCO (Utleiekompaniet) på transport av alle varene de som de leier ut i Oslo og Akershus. Andre samarbeidspartnere inkluderer NordboHus, Engrospartner, Idun på Skjetten og Leif Grimsrud AS i Sarpsborg.

– Vi har private kunder også, men storparten av våre kunder er bedrifter, understreker Sund.

Daglig leder Sondre Morbråten er klar på at sjåførene skal ha skikkelig drivstoff mellom etappene. Kantinen på TSL er mer enn bare gatekjøkkenmat.

Daglig leder Sondre Morbråten vektlegger også at deres medarbeidere er dyktige fagfolk med høy kompetanse på både operativt og administrativt nivå. Arbeidsoppgavene er fordelt på det man gjør best: De på kontoret sørger for fakturering og at pengene kommer inn, mens sjåfører og bileiere utfører jobbene de er gode på: Kjøre vogntog og holde kundene fornøyd.

Med en så bred kundemasse er det naturlig at kundene har ulike krav. TSL tenker på helheten i det de gjør, og kan tilby løsninger som er mer effektive, miljøvennlige og økonomiske. Det skaper trygghet og forutsigbarhet både for kunder og leverandører. Her er også alle lovpålagte dokumenter, forskrifter, lover og regler, HMS og faglige oppdateringer på plass til enhver tid.

TSL vektlegger profesjonalitet og kvalitet i alt de gjør. Det gjelder uansett kundesegment og transporttype. Sjåførene er innovative og tenker alltid på kundens behov, så du kan være trygg på at leveringen kommer til avtalt tid.

Fortsatt i tvil? Spør en som bruker TSL!

Transportsentralen Lillestrøm

• Transportsentralen Lillestrøm SA (TSL) leverer profesjonell transport, logistikk og lager.
• Vi er en moderne og fleksibel organisasjon med høyt fokus på kundenes behov.
• TSL har en historie som går helt tilbake til 1948. Gjennom mange tiår har vi utviklet hele virksomheten vår i takt med et marked i stadig endring.
• Vi tilbyr i dag alle typer transport – fra forefallende enkeltoppdrag til langsiktige, faste avtaler. Vi dekker hele kjeden - fra forespørsler, rådgivning og kartlegging av behov til planlegging, utførelse, rapportering og dokumentasjon til næringslivet i vårt distrikt.
• Vårt mål er å alltid holde oss oppdaterte på alle områder i forhold til nye kvalitetskrav, både fra bransjen, kunder og myndigheter.
• Vi har fokus på rasjonell og optimalisert transport. Fordi vi tenker helhetlig i alt vi gjør, kan vi tilby løsninger som er mer effektive, miljøvennlige og økonomiske.
• Målet er å etablere langsiktige relasjoner med kunder og bileiere basert på gode transportløsninger og gunstige driftsvilkår.
• Vi er kjent som en dyktig transportør som får jobben gjort på en sikker, kostnadseffektiv og miljøvennlig måte. Det fordi vi vektlegger profesjonalitet og kvalitet i alt vi gjør – uansett kundesegment eller transporttype.
• Målet vårt er å bidra til en enklere, mer effektiv og forutsigbar hverdag. Derfor er TSL foretrukket av flere ledende aktører i ulike deler av næringslivet. At de fleste av våre kunder har vært med oss i lang tid er nettopp et bevis på at de er fornøyde med våre tjenester.

Redaksjonen i Romerikes Blad har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet