BYGGMAGASINET

Vi ser verdien i avfallet ditt!

Der andre ser avfall, ser Stena Recycling muligheter. Gjenvinningsbedriften har som mål å finne de mest ressurseffektive og verdiskapende måtene å utnytte dine restprodukter, og å øke andelen materialer som kan brukes som nytt råstoff.

Material property, Product, Azure, Font, Aqua

ANNONSØRINNHOLD FRA

Stena Recycling AS er en del av det svenske konsernet Stena Metall, med røtter helt tilbake til 1939.

Totalt har konsernet 3500 ansatte som arbeider med gjenvinning i Norden, Polen, Tyskland og Italia.

Bedriften har 200 gjenvinningsanlegg i Nord-Europa. Et av anleggene finner du på Ausenfjellet i Frogner. Her håndterer Stena Recycling rundt hundre tusen tonn avfall i året.

– Avfallet som kommer hit er verdifulle ressurser som vi har kunnskap og kompetanse om. Vi har dyktige ansatte på alle fagområder, sier filialsjef Børge Solvang.

Vi tar vare på ressursene som er i avfallet, slik at det kan leve videre i nye produkter eller energi.

Espen Nohr, salgssjef Stena Recycling

"

Utnytter ressursene

Anlegget på Ausenfjellet er det største anlegget til Stena Recycling i Norge.

Her sørger 80 ansatte for at metall, farlig avfall, elektronikk, plast og papir blir gjort om til nye ressurser. For eksempel kan en gammel aluminiumsstige bli til en bilfelg.

En slik prosess starter med at Stena Recycling behandler stigen og sender den videre til et smelteverk som Stena har i Sverige. Deretter fraktes det med termobil til et støperi som lager nye produkter av aluminium.

– Når felgen blir ødelagt, blir den igjen levert inn til Stena Recycling og gjenvunnet til noe annet. Slik skaper man en sirkulærøkonomi som gir en bærekraftig utvikling, sier salgssjef Espen Nohr.

High-visibility clothing, Road surface, Footwear, Jeans, Outerwear, Smile, Workwear, Sleeve, Asphalt, Headgear

VERDIFULLT AVFALL: Stena Recycling sitt største anlegg i Norge finner du på Ausenfjellet i Frogner, hvor de mottar og behandler rundt 100.000 tonn avfall i året. Key Account Manager Lise Henriksen og produksjonssjef for jern og metall Bjørn Lorentzen, foran en haug med metallbiter som skal bli til nye produkter.

Alle typer avfall

Stena Recycling håndterer alle avfallstyper, og ønsker å være et naturlig førstevalg for alle kunder på Romerike og omegn. Uavhengig om det er privatpersoner, bedriftskunder, kommuner eller offentlige etater.

Avfallet som håndteres kan være alt fra gamle bjelker, sykler, TV'er og hvitevarer. Varene kan inneholde mye råstoff til ny produksjon og nye produkter.

Derfor gjør gjenvinningsbedriften en viktig jobb ved først å demontere og fjerne det som er av farlig avfall.

– Vi tar vare på de ressursene som er i avfallet, slik at det kan leve videre i nye produkter eller energi, påpeker Nohr.

Stena Recycling

  • Stena Recycling er en del av det svenske Stena Metall-konsernet som ble etablert i 1939.
  • Totalt har vi 3500 dyktige medarbeidere som bedriver gjenvinning i Norden, Polen, Tyskland og Italia.
  • Vi tar vare på de ressursene som er i avfallet, slik at det kan leve videre i nye produkter eller energi.
  • Vi kan utforme og tilpasse gjenvinningsløsninger for bedrifter, kommuner, offentlige etater og privatpersoner.
  • Vår lange erfaring og kunnskap gir avfallet verdi.

    Les mer om oss
Electricity
Motor vehicle, High-visibility clothing, Automotive tire, Workwear, Wood
Motor vehicle, Workwear
High-visibility clothing, Workwear, Tire
Land vehicle, Automotive tire, Road surface, Wheel, Truck, Sky, Asphalt
Hard hat, High-visibility clothing, Smile, Helmet, Outerwear, Workwear, Sleeve, Jacket, Tradesman, Engineer
High-visibility clothing, Hard hat, Workwear, Sky, Asphalt, Tradesman

Rett kildesortering har stor betydning

Det er lett å føle seg maktesløs i møte med så omfattende utfordringer som klimaendringer og globale miljøspørsmål. Men det er ikke store ting som skal til for å gjøre sitt eget forbruk litt mer bærekraftig.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) kaster nordmenn over 11 millioner tonn avfall i året. Dette sammen med et økende forbruk gjør kildesortering til en nødvendighet i samfunnet.

– En av de viktigste tingene alle kan gjøre, er å sortere avfallet og levere avfallet til gjenvinningsbedrifter, slik at vi kan skape nye råvarer ut av det. Da gjør man en viktig innsats for fremtiden, sier Nohr.

Han understreker at det er viktig at innbyggerne og bedriftene på Romerike har gode sorteringsrutiner når det gjelder farlig avfall, dette gjelder blant annet batterier.

– Hvis batteriet blandes inn i annet type avfall som for eksempel restavfall, kan det skje kortslutning som fører til brann både under transport og i våre anlegg.

High-visibility clothing, Hard hat, Jeans, Trousers, Workwear, Line

BÆREKRAFTIG SAMARBEID: DSV Solutions er en av kundene som har fått en lettere og mer bærekraftig hverdag med løsninger fra Stena Recycling. Site manager Tom Kroken (nr. 2 fra venstre) viser Marianne Lund, Ulf Hansen og Lise Henriksen fra Stena Recycling rundt på lageret.

Tett samarbeid med kundene

Logistikkbedriften DSV Solutions er en mangeårig kunde av Stena Recycling.

Site manager Tom Kroken forteller at Stena har vært en viktig samarbeidspartner når det gjelder å se verdien i avfallet, og håndtere det på en forsvarlig og bærekraftig måte.

– Vi har kunder som stiller strenge krav både til håndtering og dokumentasjon av hvordan avfallet behandles. Det er viktig for oss at vi har en gjenvinningspartner som legger stor vekt på bærekraft i prosessen. Dette er noe både vi og kundene våre kommer til å ha større fokus på i fremtiden, understreker Kroken.

Han forteller at Stena Recycling også er med på å gjøre den daglige driften til DSV Solutions mer effektiv, gjennom løsninger som er tilpasset bedriftens produksjonsbehov.

– Stena har i mange tilfeller vært proaktive, og kommet med løsninger som har gjort driften vår lettere, sier Kroken fornøyd.

High-visibility clothing, Hard hat, Motor vehicle, Smile, Workwear, Helmet, Sleeve, Yellow, Engineer

DYKTIGE MEDARBEIDERE: Ved anlegget til Stena Recycling på Ausenfjellet sørger 80 dyktige medarbeidere for at blant annet metall, farlig avfall, elektronikk, plast og papir blir forsvarlig håndtert og omgjort til nye ressurser. Jon Erling Terjesen ved kjemistasjonen og Key Account Manager Marianne Lund.

Suksessen ligger i dyktige ansatte

Det er ingen tvil om at avfallet som Stena Recycling mottar havner i trygge hender.

Flesteparten av de ansatte ved anlegget bor på Romerike og har tilhørighet til området.

Nohr forteller at alle medarbeiderne gjør en viktig miljøjobb og sørger hver dag for at store mengder avfall blir godt ivaretatt.

– Vi sitter på mye kunnskap. Alle ansatte gjør en fantastisk og viktig jobb med å skaffe mest mulig råstoff, avslutter han.

Stena Recycling
– sammen skaper vi verdi!

Kontakt

Adresse
Tretjerndalsvegen 70
2017 Frogner

Åpningstider
Mandag - fredag: 08:00 - 16:00

Telefon
63 86 86 00

E-post
kundeservice@stenarecycling.com

Bravida Romerike

Tverrfaglig løft
på Romerike

High-visibility clothing, Motor vehicle, Tire, Sky, Workwear, Wheel, Cloud, Asphalt

Basix

Gode utsikter til trivsel, uansett årstid

Interior design, Living room, Table, Comfort, Lighting, Architecture, Building, Plant, Tableware