MIRA åpner eget slamanlegg:

– Nå får vi bedre kontroll på hele prosessen

Avløpsselskapet MIRA har de siste årene opplevd stadig større utfordringer med kjøp av slambehandling. Derfor tok selskapet grep, og bygget like godt sitt eget anlegg.

ANNONSØRINNHOLD FRA

– Vi oppdaget tidlig i 2019 at markedet for slambehandlingstjenester var ikke-eksisterende. Tidligere har vi behandlet slammet vårt andre steder, men nå kan vi gjøre det her hos oss, sier daglig leder Andreas Smedsrud.

I 2012 gikk Gjerdrum sammen med Sørum og Fet om å danne Midtre Romerike Avløpsselskap – også kjent som MIRA. I dag har selskapet som formål å sørge for rensing av avløpsvann for eierkommunene.

– Alle kommunene slet med gamle ledningsnett og renseanlegg på hver sin kant. En ny, felles løsning var det mest fornuftige. Det var starten på MIRA, sier Smedsrud.

I 2016 åpnet MIRA et topp moderne renseanlegg på Tangen i Sørum. Før gikk avløpsvannet fra de lokale renseanleggene ut i en rekke små elver og vassdrag i området. I dag går alt renset avløpsvannet ut i Glomma.

NYTT SLAMANLEGG: I desember åpner MIRA sitt nye slamanlegg. Daglig leder Andreas Smedsrud er fornøyd med at de nå får bedre kontroll på hele renseprosessen.

Gir mange fordeler

Avløpsvann produserer et slam under behandlingsprosessen i et renseanlegg. Dette slammet skal avvannes og hygeniseres før det kan anvendes.

Det nye slamanlegget består av en mottaksilo for kalk. Med transportører fordeler kalken seg ut til en blander, der slam og kalk blandes sammen. Et eget slammottak gjør at man også kan ta imot eksternt slam.

– Metoden kalles Orsa-metoden, som gjør at vi kan hygienisere slammet ved hjelp av brent kalk. Når det er tatt prøver og dokumentert at slammet er hygienisert, kan det spres på jordbruksareal til bruk i jordforbedring, forklarer Smedsrud.

Kalkbehandlet slam gir mange fordeler. Det er lettavsettelig og ettertraktet i jordbruket. Det tilfører jorda både kalk, næringsstoffer og struktur. Orsa-metoden medfører også lave drifts- og investeringskostnader.

– Normalt kan enkelte av disse slamprossessene medføre lavere CO2-avtrykk. Det kan diskuteres om avtrykket blir lavere eller høyere, men for vår del vil det holde samme nivå som tidligere, sier han.

Nedre Romerike Avløpsselskap har inngått et samarbeid med MIRA. De skal sørge for videre spredning og transport av slammet.

– Nå vil vi ha god kontroll på slammet under hele prosessen, helt til det når sluttbruker, sier Smedsrud.

Han forteller at slamanlegget er en mellomløsning frem til Nedre Romerike Avløpsselskap får bygget sitt nye biogassanlegg.

Tenker grønt i alle ledd

MIRA har jobbet målrettet for å redusere forbruket på flere områder. Alle anleggene går kun på grønn kraft. Siden oppstart i 2016 har selskapet redusert strømforbruket hele 30 prosent.

– Vi har fokus på å være en miljøbedrift. Vi jobber også med å redusere bruk av kjemikalier, det har vi allerede lykkes noe med. Dette er et evig arbeid, vi jobber stadig med forbedringer, påpeker han.

MIRA kartlegger alle aspekter ved virksomhetens påvirkning på det ytre miljøet. Om kort tid vil selskapet også få på plass en miljøsertifisering i henhold til ISO 14001. Med alle retningslinjer, prøvesertifiseringer og interngjennomgang gjennomført, forteller Smedsrud at han er spent.

– Selv om vi nå står overfor en pandemi, kommer vi mest sannsynlig til å rekke det innen 2020. Med siste finpuss nå, ligger alt til rette for sertifiseringen. Det gleder jeg meg til, sier han.

Midtre Romerike Avløpsselskap IKS (MIRA)

  • I 2012 gikk Gjerdrum sammen med Sørum og Fet om å danne Midtre Romerike Avløpsselskap – også kjent som MIRA IKS.
  • Hovedoppgaven var å planlegge, bygge og drifte et nytt felles renseanlegg på Tangen ved Glomma i Sørum. Det nye anlegget ble ferdigstilt i slutten av 2016.
  • I dag har selskapet som formål å sørge for rensing av avløpsvann for eierkommunene.
  • I desember 2020 åpner MIRA nytt slamanlegg.
  • MIRA har i dag av 13 ansatte fordelt på drift, produksjon og administrasjon.
  • Selskapet skal driftes i samsvar med lovkrav, herunder myndighetenes bestemmelser og pålegg samt vedtak i eierkommunene sanksjonert av representantskapet.

GODE RENSERESULTATER: Driftsoperatør Frode Røseth er en av dem som sørger at MIRA bidrar til å spare nærmiljøet for unødvendige utslipp.

Sammen for miljøet

MIRA har i dag 13 medarbeidere. Statistikk viser at vannet som de dyktige ansatte slipper ut, er så rent som det kan bli hva gjelder miljøgifter og tungmetaller. Etter kun fire års drift har det allerede gitt merkbare forbedringer på Midtre Romerike.

– Selv om det nye anlegget kan vise til veldig gode renseresultater, er det kanskje minst like viktig at vi sparer nærmiljøet for lukt, støy og utslipp. Det får vi i hvert fall gode tilbakemeldinger fra folk på, sier Smedsrud.

Avviksrapportering står sentralt. Målet er å gjøre det mest mulig enkelt for det ansatte, slik at alle føler at de kan delta og gjøre en innsats for miljøet.

Smedsrud understreker at selv om de fleste jobber med en eller annen form for produksjon, er selskapet helt avhengige av folk med ulike typer spesialkompetanse for å oppnå klimamålene de har satt seg.

– Alle våre ansatte har ikke bare ansvar for å fange opp avvik, men også å rette det opp. For å oppfordre til dette prøver vi å synliggjøre resultatene, der alle er velkomne til å foreslå tiltak, sier han.

Kontakt

Adresse:
Lystadvegen 140, 1920 Sørumsand

Åpningstider
Mandag - torsdag 07:00 - 15:00
Fredag: 07:00 - 12:00

Telefon: 99 33 25 25
E-post:  firmapost@miraiks.no