Nytt boligfelt på rakenåsen:

– Alle er fornøyde med løsningen

Det nye boligfeltet i Råkenåsen krever sprenging av 18.000 m3 fjell for infrastruktur og ca. 25.000 m3 fjell for opparbeidelse av tomter, samt bygging av 1300 meter vei og legging av 10.000 meter rør. Huser Entreprenør tok jobben på strak arm!

ANNONSØRINNHOLD FRA

Det nye boligfeltet i Ytre Enebakk får 70 boenheter med fin beliggenhet, og det utvikles for grunneier Vik Utvikling.

I tillegg til nevnte arbeider skal Huser Entreprenør også sørge for 200 meter gangvei, ny veibelysning, nytt VA-anlegg og overvannssystem hvor det skal etableres to store Aquacell fordrøyningsmagasin på totalt 380 m3, og et mindre fordrøyningsmagasin i betong på 55 m3.

– Vi er omtrent midt i prosjektet som startet for noen måneder siden, og vi skal være ferdig 1. mai med infrastrukturen. Prosjektet var ute på anbud, og sammen med utbygger fikk vi til et godt prosjekteringsunderlag med gode løsninger for prosjektet som alle ble fornøyd med, sier daglig leder Haakon Huser.

TRADISJONSRIKT FIRMA PÅ STADIG NYE TOMTER: Huser Entreprenør har holdt det gående hele siden 1968. For tiden jobber de med et nytt boligprosjekt på Rakenåsen i Ytre Enebakk. Prosjektlederne Freddy Gustavsen Huser (f.v.), Rune Alfsen og daglig leder Haakon Huser er storfornøyde med både beliggenheten og gjennomføringen så langt.

Stolt av lærlingene

Haakon er daglig leder og medeier i det tradisjonsrike firmaet som har vært drevet av familien siden 1968. Halvard Huser etablerte i sin tid bedriften, og de hadde et generasjonsskifte i 2017 da Haakon Huser, Eivind Huser og Gunhild Gustavsen Huser tok over stafettpinnen.

Han er stolt av at de utdanner egne fagarbeidere gjennom lærlingordningen.

– Vi er veldig opptatt av lærlinger. Vi har alltid 1-3 lærlinger hos oss. Det er viktig å være med å bidra til rekrutteringen til faget, og å hjelpe til med god utvikling for vårt fag, det igjen utvikler oss som bedrift sier Huser.

I dag har de tre lærlinger. En har nylig bestått fagprøven, og ble umiddelbart fast ansatt i bedriften. Og en ny lærling ble tatt inn.

– Det er bra og positivt å skape lokale arbeidsplasser. Vi er i en fin bransje, med stor takhøyde. Her styrer man dagene sine selv samtidig som man jobber i lag, noe som gir et godt rom for egenutvikling, sier Huser om lærlingenes muligheter.

Flere lokale prosjekter

Huser Entreprenør har i dag mellom 30 og 40 årsverk, og omsetter for 130-140 millioner i året. Selv om de har lokal forankring på Romerike, tar de oppdrag også andre steder i landet.

– Vi får gjerne jobber takket være gode referanser, og at tidligere kunder er fornøyde med det vi har levert. Vi ønsker å være en trygg og solid kvalitetspartner for våre oppdragsgivere, sier Huser.

Som grunnentreprenør utfører de prosjekter for offentlige og private aktører. Jobbene omfatter blant annet infrastruktur, vei/vann/avløp, bolig- og industritomter, planering og grunnarbeid, rundkjøringer, gang- og sykkelveier.

– Vi har hatt flere lokale prosjekter gående i løpet av 2020. Blant annet har vi opparbeidet 115 nye parkeringsplasser for bil og 60 sykkelparkeringer på Lindeberg stasjon for Bane Nor. På Eidsvoll stasjon med har vi opparbeidet 32 bilplasser og 50 sykkelplasser. På oppdrag for Nes kommune har vi sanert og bygget over 15.000 meter nytt vann- og avløpsnett for kommunens innbyggere, forteller Huser.

Dette er Huser Entreprenør

  • Etablert i 1968.
  • Drives i dag av Haakon Huser, Eivind Huser og Gunhild Gustavsen Huser.
  • Virksomheten utgjør i dag 30-40 årsverk, med en omsetning på 130-140 millioner.
  • Kjent for prosjekter av høy kvalitet og punktlige leveranser.
  • Lang erfaring, høy kompetanse og moderne utstyr for effektiv drift.
  • Utfører prosjekter for offentlige og private aktører, både lokalt på Romerike og andre steder i landet.
  • Jobber med infrastruktur, VA, bolig- og industritomter, planering og grunnarbeid, rundkjøringer, gang- og sykkelveier.
  • Har avtale med Leca om drifting av leirefeltet i Enebakk.

FOR FULL MASKIN: I forbindelse med de 70 boligene på Rakenåsen skal det blant annet etableres 1300 meter vei og legges 10.000 meter rør. Maskinfører Brede Dahl er en av mange dyktige medarbeidere i Huser Entreprenør som sørger for at prosjektet er i rute.

Forsyner Leca med leire

De har også et pågående prosjekt for Leca Norge i Enebakk kommune, der de er valgt som leverandør av råstoff til produksjon av lettklinker, populært kalt Leca-kuler. Det består av uttak og transport av leire til produksjon hos Leca.

– Herfra forsynes fabrikken med all leire til produksjonen som går 24 timer i døgnet, nær sagt hele året. Vi benytter bulldosere til blanding av rett forhold av leire. Leiren lastes deretter ut med gravemaskiner – noen ganger via dumpere – før transporten går på lastebil videre til fabrikken i Rælingen. Området er til vanlig et jordbruksområde, og skal etter endt uttak tilbakeføres som dyrket mark, forklarer Huser.

De har godt fylte ordrebøker fremover, men de påtar seg gjerne nye utbyggingsprosjekter for private og offentlige innen vei, VA, bolig og industri fremover.

Du er velkommen til å ta kontakt for en uforpliktende befaring!

Kontakt

Adresse:
Askheim 1, 2022 Gjerdrum

Telefon: 63 99 29 20
E-post:  [email protected]