BYGGMAGASINET

Fremdrift og smittevern går hånd i hånd

Betonmast Romerike skal bygge nye Fjellhamar skole med tilhørende idrettsbygg, torg og jernbanekulvert. Bedriftens HMS-fokus har aldri vært viktigere. Med et stort prosjekt midt i en pandemi, gjelder det å ta vare på de ansatte.

ANNONSØRINNHOLD FRA

På den gamle tomta til BMI Icopal på Fjellhamar skal det skje store ting fremover.

På dagtid skal et nytt skolebygg, et idrettsbygg og en svømmehall brukes til undervisning. På ettermiddagene, kveldene og i helgene kommer det til å være ulike aktiviteter der.

Med dette får folk på Fjellhamar nye, gode møteplasser som vil være sentrale i utviklingen av Fjellhamar og Lørenskog.

Men før den tid må altså alt dette bygges.

Det er et betydelig prosjekt. Vi snakker Norges største barneskole for rundt 1200 elever, og Fjellhammer IL sin nye storstue med plass til rundt 1600 tilskuere.

Svein Rennan, daglig leder Betonmast Romerike

"

En skikkelig storstue

– Det er et prosjekt som det jobbes med frem til sommeren 2023. Vi snakker da om Norges største barneskole dimensjonert for rundt 1200 elever, sier daglig leder i Betonmast Romerike Svein Rennan.

Svømmehallen får 25 meters konkurransebasseng, idrettsbygget vil få to håndballbaner med uttrekkstribuner, og plass til rundt 1600 tilskuere.

– Den skal holde eliteserienivå, og blir Fjellhammer IL sin nye storstue, sier Rennan.

Under flerbrukshallen skal det bygges en parkeringskjeller. Betonmast skal sågar lage en undergang under jernbanen, en såkalt jernbanekulvert, for å forbinde skolen og idrettshallen med Fjellhamar stadion der fotballbanen ligger.

– Det bor mange på den siden som skal på skole og trening. Veien vil bli mye kortere enn nå, og dette er en viktig del av prosjektet, sier Rennan.

Betonmast Romerike

  • Betonmast er en av Norges største entreprenører med over 1000 medarbeidere.
  • Virksomheten ble etablert i 2006, og omfatter i dag 17 selskaper lokalisert i de største markedene i Norge og Sverige.
  • Betonmast Romerike er ett av de største selskapene i konsernet, som samlet omsatte for 8 milliarder kroner i 2020.
  • Betonmast har en unik bedriftskultur som gir engasjement, lagånd og rå prestasjoner. Dette er selskapets suksessformel.
  • Selskapets prosjekter inkluderer skoler, omsorgsboliger, kjøpesentre, boligkomplekser, eneboliger, næringsbygg, barnehager, sportshaller, butikker, hotell, innendørs skiarena og logistikksentre.

    Les mer
Hard hat, High-visibility clothing, Helmet, Workwear, Sunglasses, Headgear
High-visibility clothing, Hard hat, Motor vehicle, Helmet, Workwear, Sunglasses, Goggles
Hard hat, High-visibility clothing, Blue-collar worker, Workwear, Helmet, Plant, Engineer, Tree
Hard hat, High-visibility clothing, Natural environment, Helmet, Workwear, Tradesman, Plant, Engineer, Goggles, Sky
High-visibility clothing, Hard hat, Sky, Trousers, Wheel, Outerwear, Helmet, Workwear, Vehicle, Asphalt

Skjer mye utover våren

Det vil være et stort og omfattende uteanlegg for skolen med lekeapparater og friarealer, og det blir et offentlig torg for nærmiljøet.

– Prosjektet er en samspillsavtale hvor vi er totalentreprenør. Vi jobber med en gruppe hvor vi har med rådgivere, arkitekt, landskapsarkitekt og tekniske entreprenører i en leverandørgruppe – i tett samspill med kommunen, forklarer Rennan.

Skolen skal stå ferdig januar 2023, og idrettsbygget skal være klart til å huse utøvere og publikum våren 2023.

– Jobben er svært omfattende, med mye infrastruktur i bakken. Nå driver vi med grunn og fundamentering. Utover våren kommer byggene til å reise seg. I praksis er det flere delprosjekter som går parallelt i form av skolebygget, idrettsbygg, kulvert og uteområder. Det fører til mye koordinering av HMS siden det skjer mye på flere steder samtidig, sier Rennan.

High-visibility clothing, Hard hat, Motor vehicle, Workwear, Helmet, Building, Window, Yellow, Asphalt

OPPTATT AV HMS: Prosjektsjef Andreas Engebretsen anslår at det på det meste vil være rundt 300 mennesker inne på byggeplassen til Fjellhamars nye storprosjekt. Da er det viktig å ha fullt fokus på HMS.

300 arbeidere på byggeplassen

Betonmast setter sikkerheten i høysetet, for alle skal hjem etter arbeidsdagen. De har nylig ansatt en ny HMS-leder som skal jobbe tett med prosjektet. Bedriftskultur er også svært viktig i Betonmast.

De er en sammensveiset gjeng som ofte drar på turer, eller har andre former for sosialt samvær. Med stor brakkerigg og korona er dette nå umulig.

– Vi tilpasser oss, og det blir mye Teams-møter. For å gjøre litt ut av det, i mangel av sosiale arrangementer, samles vi digitalt hver fredag for en ukentlig Kahoot-quiz, forteller Rennan.

Andreas Engebretsen er prosjektsjef i Betonmast Romerike. Han sier at de for øyeblikket sysselsetter rundt 80 personer på prosjektet, men de vil nå et toppunkt til høsten.

– Da vil det være cirka 300 stykker på byggeplassen. Det blir mye mennesker over en lengre periode. Vi ser for oss en svært aktiv byggeplass, sier Engebretsen.

Foreløpig har de full kontroll. Enn så lenge er det 3-4 firmaer som er på byggeplassen. Betonmast har organisert brakkerigg i to etasjer, og delt opp produksjon og administrasjon slik at de er fysisk adskilte fra hverandre.

Vi ser for oss en svært aktiv byggeplass, med veldig mye folk over en lengre periode. Alle er delt inn i kohorter for å minimere kontaktpunkter.

Andreas Engebretsen, prosjektsjef

"

Brakkesjuke på hjemmekontor

– Alle er delt i kohorter for å minimere kontaktpunkter. Alle kohorter spiser til ulike tider, men de ulike kohortene spiser på samme sted hver gang. Kohortene bruker også hvert sitt toalett, hver sin inngang, og så videre, forklarer Engebretsen.

De har også rigget en egen innregistreringsbrakke for alle nye som skal inn på byggeplassen.

– Det er et strengt regime, og vi har 95 prosent av møtene våre på Teams. Vi rullerer på hjemmekontor, og vi har innført bruk av munnbind i fellesarealene. Hittil har dette fungert veldig bra, men når vi når toppunktet må vi nok utvide brakkeriggene ytterligere, sier Engebretsen.

Han forteller at samtlige ansatte ble testet før jul så alle tok juleferie friske og raske. Testingen ble gjort for å sikre at man ikke spredde ukjent smitte i jula.

Tett oppfølging av tiltak og arbeidere gjør at bedriften vet hvem som har vært hvor i tråd med retningslinjer fra FHI.

– Det blir mindre sosial omgang, og mer digitalt. Mange blir litt «brakkesjuke» av hjemmekontor over tid så vi passer på å rullere, slik at alle også får vært fysisk i miljøet på byggeplassen, sier Engbretsen.

Interior design, Furniture, Table, Computer, Window, Laptop, Chair, Comfort, Yellow, Curtain

FULL OVERSIKT: Betonmast har en egen brakke for registrering av alle som ankommer byggeplassen. Her blir du tatt vel imot av Hege Hammerstad, som gir deg nødvendig informasjon angående HMS-regler og koronatiltak.

Kontakt

Adresse
Storgata 10, 2000 Lillestrøm

Telefon
22 17 54 80

E-post
romerike@betonmast.no

ramirent
hvam

Ansatte med eierskap
til utleie

Automotive tire, Motor vehicle, Smile, Hood, Wheel, Yellow

bravida romerike

Tverrfaglig løft
på Romerike

High-visibility clothing, Motor vehicle, Tire, Sky, Workwear, Wheel, Cloud, Asphalt