Den engelske bakteriologien Frederick Twort forsket på kukoppevirus. I 1911 fant han ut at virusene vokste i bakteriekulturer og livnærte seg av bakteriene. Foto: Microbiology Society

Virus: Slik ble de oppdaget

De florerer blant oss, selv om vi ikke kan se dem. Virus finnes overalt der det er liv, og har sannsynligvis eksistert like lenge som levende celler. På 1890-tallet ble virusene oppdaget – takket være en syk tobakksplante.
Av
Publisert