Ville til Norge - endte med pågripelse og klekkelig bot