Ville stoppe møte på grunn av smittefare – ble ikke hørt