Han trekker fram tre punkter som han mener ville bremset veksten: krav om skoler og barnehager, lavere utnyttelse og større leiligheter.

Kravet om tilstrekkelig skole- og barnehageplasser er nå inne som et krav i kommuneplanen. Da vi behandlet det første prosjektet der dette ligger inne som et rekkefølgekrav, mente Høyre at vi ikke har noen metodikk for å måle om det finnes tilstrekkelig med kapasitet. For øvrig ville flesteparten av skoleoppgraderingene vi har gjort i Lørenskog vært nødvendige uavhengig av veksten

Stemmer ikke

Les også

Hvem har rett?

Det kan være interessant å høre hvilke prosjekter Høyre mener de har foreslått redusert utnyttelse på, vi skal et stykke tilbake i tid for å finne en sak der de har foreslått dette. Fremskrittspartiet foreslo lavere utnyttelse på Skårersletta 50, noe også Høyre stemte for, men ellers har jeg ikke klart å finne noen saker der de har foreslått dette de siste ti årene. Lavere høyder, som de foreslo på Skårer syd, ville gjort de høyeste byggene litt lavere, men de laveste ville isteden blitt litt høyere. Totalen ville vært den samme.

Frps forslag

Færre små leiligheter er det jo også Fremskrittspartiet som har foreslått, tidvis med støtte fra Høyre, dette ville antakelig ikke påvirket veksten i nevneverdig grad, men dette er også vanskelig å måle eller si noe bastant om. Det er ikke usannsynlig at flere større leiligheter ville ført til at flere barnefamilier hadde flyttet hit, mens små leiligheter ofte blir «ungkarsreder», så det er ingen automatikk i at de forslagene ville gitt lavere befolkningsvekst og et mindre behov for skoler og barnehager.

Bestemmer ikke alt

Videre skriver han at Arbeiderpartiet har hatt flertall og bestemt. Arbeiderpartiet har ikke hatt rent flertall i Lørenskog etter 1975. Enhver politisk sak i Lørenskog bestemmes av flertallet i kommunestyret, et flertall som kan skifte fra sak til sak, noe som ofte har skjedd de senere årene.

Ap har ofte fått flertall for vår kandidat når vi har valgt ordfører, men det er ikke det samme som at vi bestemmer alt som skjer i Lørenskog. Arbeiderpartiet er positive til utvikling og vi er glade for de nye tilbudene som er etablert i sentrumsområdet. Vi er stolte over å ha lagt til rette for at rekordmange mennesker har kunnet etablere seg i Lørenskog, skape gode liv og bidra til Lørenskog-samfunnet.

Stian Løken, leder i Teknisk utvalg i Lørenskog (Ap)