Vil skrinlegge prosjektet fordi det blir for kostbart

Ble foreslått som en del av et grønt sentrum. – Veldig synd hvis dette ikke blir fullført.