Vil MDG være maktfaktor eller protestbevegelse?

Av