Tom Hagen, som er siktet for drap eller medvirkning til drap, ble forrige uke varetektsfengslet i fire uker i Nedre Romerike tingrett.

Kjennelsen ble anket, og torsdag besluttet Eidsivating lagmannsrett å løslate 70-åringen.

Kjennelsen fra lagmannsretten vil få oppsettende virkning, som betyr at Tom Hagen blir sittende i varetekt fram til Høyesterett har behandlet saken.

Romerikes Blad har vært i kontakt med Øst politidistrikt som foreløpig ikke vil kommentere saken. Politiadvokat Haris Hrenovica vil komme med en redgjørelse senere i ettermiddag.

Hagens forsvarer, Svein Holden, har ikke besvart RBs henvendelser. Han varsler at han vil kommentere avgjørelsen senere i ettermiddag.

I kjennelsen fra Eidsivating lagmannsrett heter det at rettens flertall ikke finner at det foreligger skjellig grunn til mistanke, og at han derfor må løslates.

– Etter flertallets syn underbygger flere av de bevis som påtalemyndighetene har påberopt som grunnlag for mistanken i liten grad siktelsen for drap eller medvirkning til drap, heter det i kjennelsen.

Lagmannsretten viser videre til en lengre liste med dokumenter hvor politiet begrunner sitt bevisgrunnlag.

– Må finne Anne-Elisabeth

Eidsivating lagmannsrett erkjenner at enkelte av dokumentene kan underbygge en viss mistanke, men flertallet mener altså at det ikke er tilstrekkelig til å konstatere skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen.

– Påtalemyndigheten har i tilsvaret vist til en rekke ytterligere dokumenter, men som etter flertallets syn ikke styrker mistankegrunnlaget i særlig grad, skriver lagmannsretten.

Lagmannsrettens mindretall – én av tre dommere – mener imidlertid at det det samlede bevisbildet gjør at det foreligger skjellig grunn til mistanke.

Kjennelsen er dermed avsagt med dissens.

Bistandsadvokaten til Anne-Elisabeth Hagen, Gard Lier, opplyser til Romerikes Blad at han er gjort kjent med lagmannsrettens beslutning om løslatelse, men at han ikke har lest kjennelsen.

– Min rolle i denne saken er ikke å ta stilling til bevisene. Mitt anliggende i denne saken er at politiet fortsatt gjør alt de kan for å finne Anne-Elisabeth, uavhengig av om Tom Hagen løslates eller ikke, sier Lier til RB.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

– Spinkelt grunnlag

Tom Hagen ble tirsdag 28. april pågrepet da han var på vei til jobb. Hagens forsvarer, Svein Holden, har ved flere anledninger opplyst at Hagen nekter straffskyld. Han har også gjentatte ganger uttalt at han har fått fullt innsyn i alle sakens dokumenter, og at han ikke var imponert.

– Etter min oppfatning er dette et særdeles spinkelt grunnlag for å gå til pågripelse, sa Holden i forrige uke.

Hagen er siktet for å ha drept eller å ha medvirket til drapet på Anne-Elisabeth Hagen som har vært borte siden 31. oktober 2018. Politiet etterforsket først saken som en bortføring, men endret sin hovedhypotese til å gjelde drap i juni i fjor.

Da politiet gikk til pågripelse av Tom Hagen, opplyste de at det var på bakgrunn av en lang indisierekke. Nedre Romerike tingrett mente det var skjellig grunn til mistanke og tok politiets begjæring om varetektsfengsling i fire uker til følge.

Eidsivating lagmannsrett har på sin side kommet fram til at bevisrekken ikke er tilstrekkelig for varetektsfengsling.

Tidslinje i forsvinningssaken i Lørenskog

 • 31. oktober 2018: Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog. Hun skal ha forsvunnet fra boligen en gang mellom klokka 9.15 og 13.30. Ektemannen – forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen – kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere.
 • 9. januar 2019 gikk politiet ut offentlig og bekreftet at Anne-Elisabeth Hagen hadde forsvunnet fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog ti uker tidligere. Politiet hadde holdt etterforskningen hemmelig og begrunnet det med grove trusler mot kvinnens liv og helse. Det har blitt fremmet krav om 9 millioner euro i løsepenger betalt i kryptovalutaen monero og fremsatt grove trusler i et brev etterlatt på stedet.
 • 11. februar 2019 ble det kjent at det hadde vært ny kontakt mellom antatte gjerningspersoner og Anne-Elisabeth Hagens familie på en ny plattform. Det var fortsatt kun snakk om enveiskommunikasjon.
 • 26. juni 2019 opplyste politiet at de hadde endret hovedteori i saken. Politiet anser det som mindre sannsynlig at det dreier seg om en bortføring med økonomisk motiv. Hovedhypotesen er at Anne-Elisabeth Hagen ble drept.
 • 6. august 2019 opplyste bistandsadvokat Svein Holden at Hagen-familien har kontakt med kidnapperne, men at det fortsett ikke er gitt bevis på at hun lever. Holden formulerer det slik at det «sies klart» at hun er i live.
 • 28. august 2019 gikk politiet ut med opplysninger om skosåleavtrykk de mener kan være avsatt av en gjerningsperson.
 • 13. september 2019 blir det kjent at tekniske spor har ledet politiet til en teori om at Anne-Elisabeth Hagen ble drept allerede onsdag 31. oktober, og at hun deretter ble fjernet fra hjemmet sitt av en eller flere gjerningsmenn.
 • 24. september 2019 opplyser politiet at det er funnet et låsbart plastbånd – strips – i boligen der politiet mener det sentrale åstedet er.
 • 17. oktober 2019 går politiet ut med opplysninger om at både brevarket og konvolutten som trusselbrevet lå i, er solgt hos Clas Ohlson. Det er tidligere også opplyst hvilke forretninger sko og strips er kjøpt i.
 • 18. oktober 2019 blir det kjent at vitner er innkalt til å avgi DNA-prøve i forbindelse med politiets etterforskning av Anne-Elisabeth Hagens forsvinning.
 • 24. oktober 2019 opplyser politiet at de har en formening om hva slags type printer som ble brukt til å skrive ut trusselbrevet som ble funnet i hjemmet til Tom og Anne-Elisabeth Hagen.
 • 25. oktober 2019 møter etterforskningsledelsen og representanter fra Kripos hos riksadvokat Tor-Aksel Busch for å diskutere forsvinningssaken. Samme dag blir det opplyst at politiet mener de har funnet spor fra tidlig på sommeren 2018 knyttet til løsepengekravet i Hagen-forsvinningen.
 • 22. januar 2020: I Kripos' nasjonale drapsstatistikk står forsvinningssaken omtalt som et uoppklart drap.
 • 5. mars 2020 opplyser politiet at forsvinningssaken har hatt en samlet kostnad på 19 millioner kroner for politiet.
 • 28. april 2020: Ektemannen Tom Hagen er pågrepet i en politiaksjon i Lørenskog. Han siktes for drap eller medvirkning til drap. Anne-Elisabeth Hagen er fortsatt ikke funnet. Hagen avviser enhver befatning med konas forsvinning.
 • 29. april 2020: Nedre Romerike tingrett varetektsfengsler Tom Hagen i fire uker. Hagen anker fengslingen.
 • 7. mai 2020: Eidsivating lagmannsrett vil løslate Hagen, men politiet anker kjennelsen til Høyesterett. Hagen blir dermed sittende i varetekt til Høyesterett har behandlet saken.

Artikkelen oppdateres!