NTB vet at det i statsbudsjettet for 2021 foreslås å gi Norsk Rikstoto en avgiftslettelse tilsvarende totalisatoravgiften på 3,3 prosent av omsetningen. I statsbudsjettet for 2020 var inntekter fra denne avgiften budsjettert til 120 millioner kroner.

Det vil kunne bidra til at den norske travnæringen klarer å stå imot konkurransen mot utenlandske spillselskaper. Ifølge Norsk Rikstoto berører hestenæringen 16.000 arbeidsplasser.

Omsetningen vil samtidig falle betydelig som følge av at det fra 1. januar neste år innføres grenser for hvor mye hver enkelt spiller kan tape. Målet med en slik grense er å gi beskyttelse til såkalte sårbare spillere.

– Vi tar dette til orientering. Vi er selvsagt glade for at statsavgiften tas bort. Samtidig ser vi at regjeringen legger noen begrensninger på proffspillerne våre, og det må vi analysere litt nærmere, sier administrerende direktør Camilla Garmann i Norsk Rikstoto til NTB.

Frykter spillerflukt

Norsk Rikstoto hadde håpet at regjeringen ville godta en modell der det ble en generell tapsgrense, men at 200 såkalte proffspillere kunne få spille for høyere summer.

Flere travkjennere venter at tapsgrensene vil føre til betydelig spillerflukt til svensk travsport, og at spillomsetningen i Norge i verste fall kan bli halvert.

På Stortinget møter forslaget sterk motbør fra Fremskrittspartiet, som frykter at forslaget om tapsgrenser vil gi alvorlige konsekvenser for hele det norske hestemiljøet.

– Dette vil ikke ha nevneverdig effekt på bekjempelsen av spillavhengighet, men føre til at pengestrømmen fra noen få profesjonelle høynivåspillere flyttes til Sverige og utlandet istedenfor å komme norsk hestesport til gode, sier stortingsrepresentant Himanshu Gulati, kulturpolitisk talsmann i Frp.

– Jeg håper regjeringen tenker seg om en gang til, for dette er et steg i en nedbygging av hestesporten, sier Gulati.

Tre modeller

Etter det NTB kjenner til mener regjeringen likevel at bortfallet av totalisatoravgiften vil kunne mer enn oppveie de økonomiske konsekvensene tapsgrensene får for overføring til Norsk Rikstotos formål (norsk hestehold, hesteavl og hestesport).

– Ut fra prognosene fra juni i år, venter vi at nedgangen i overføringen til formålet vil være på mellom 80 og 90 millioner kroner, sier Garmann, som dermed håper på at fritaket fra totalisatoravgiften vil være tilstrekkelig.

Når det gjelder tapsgrenser, er tre modeller aktuelle for regjeringen:

  • En tapsgrense på 20.000 kroner per måned, rullerende over en periode på 90 dager. Opptil 20.000 kroner i gevinst kan tillegges tapsgrensen, rullerende over en periode på 90 dager.
  • En tapsgrense på 20.000 kroner per måned, rullerende over en periode på 90 dager. All gevinst kan tillegges tapsgrensen, rullerende over en periode på 90 dager.
  • En tapsgrense på 20.000 kroner per måned, rullerende over en periode på 90 dager. All gevinst kan tillegges tapsgrensen, rullerende over en periode på 365 dager.

(©NTB)