Fra Høyre har vi hørt den siste tiden at kommunene i Norge må slås sammen for å ha «robuste» nok kommuner og fagmiljø. Seneste utspill var fra Høyres kommunalpolitiske talsmann på Stortinget som til NRK oppfordret egne ordførerkandidater om «å ta nabopraten». Det er samme retorikk som Høyres Jan Tore Sanner brukte som oppkjøring til Høyres tvangssammenslåinger av kommuner og fylker.

Dårlig idé

Rælingen Arbeiderparti synes det er en dårlig idé. Vi vil heller bruke kommunens tid og ressurser på å utvikle gode tjenester til innbyggerne våre. Vi har planer for hele kommunen, fra kretsene i sør til nord, og vil at de som bor i kommunen skal ha gode og trygge velferdstjenester. Det er mye viktigere enn en ny runde med diskusjon om hvor kommunegrensene bør gå.

Rælingen har over 19.000 innbyggere og tilbyr gode tjenester, i en effektiv organisasjon. Vi som kommune samarbeider også godt lokalt og regionalt på tvers av kommunegrensene blant annet for at innbyggerne har rent vann i krana, rensing av kloakk og resirkulering av søppel. Dette er bare noen eksempler på dyktige fagmiljøer som bygger god kompetanse på tvers av kommunegrensene som supplement til kommunenes ansatte.

Utvikling

Rælingen Arbeiderparti ønsker ikke avvikling, men videre utvikling av den gode kommunen vår. Rælingen er en attraktiv kommune med store muligheter. Arbeiderpartiet vil fortsette med stødig styring og utvikling av Rælingen som egen kommune.

Er det slik at Høyre vil avvikle Rælingen som egen kommune? Det vil de i hvert fall ikke få vår støtte til!

Thor Ivar Kristiansen, leder Rælingen Arbeiderparti