Vil ha redegjørelse om skolesituasjonen:– Tar varselet på største alvor

Hovedutvalgslederen for skole og barnehage har bedt om en grundig redegjørelse av situasjonen ved Jessheim skole og ressurssenter.