Gå til sidens hovedinnhold

Vil åpne Flytoget for lokaltrafikk: – Det vil gi både bedre kollektivtilbud og bedre utnyttelse av kapasiteten

La Flytoget frakte lokale pendlere i egne vogner, foreslår Frp-politikerne Himanshu Gulati og Anette C. Elseth. En analyse viser at dette kan doble antall reisende på Østlandet uten ny Oslo-tunnel. Men Flytogets direktør er ikke enig.

For abonnenter

– Flytoget har mulighet til å øke kapasiteten i dag, og dette kan gjøres i egne, dedikerte vogner for lokale reisende –men da må politiske myndigheter si ja til det, konstaterer stortingsrepresentant Himanshu Gulati (Frp) fra Jessheim og Frps gruppeleder i Lillestrøm kommunestyre, Anette C. Elseth fra Sørumsand.

Gulati sendte torsdag følgende spørsmål til samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i sakens anledning:

«Vil samferdselsministeren ta initiativ til å la Flytoget frakte lokale pendlere mellom sine stasjoner i Oslo og Viken, eksempelvis i egne dedikerte vogner, med den intensjon om å gi reisende flere avganger og et bedre kollektivtilbud for å gjøre det mer attraktivt å velge toget?»

Må gjøres mer attraktivt

Gulati begrunner utspillet med at flere titall tusen passasjerer daglig reiser med tog mellom Lillestrøm, Oslo, Bærum, Asker og Drammen, og at dette årlig utgjør flere millioner påstigninger.

– Den aktuelle strekningen trafikkeres av både Vy og Flytoget, men Flytoget har kun lov å frakte passasjerer som reiser til/fra Oslo lufthavn Gardermoen, påpeker stortingspolitikeren, som får støtte av partifelle og lokalpolitiker Elseth.

De mener konkurransen mellom Vy og Flytoget til Gardermoen har gitt flyplassreisende flere avganger og et bedre kollektivtilbud, og at det ville gitt innbyggerne i hovedstadsområdet flere muligheter og et bedre tilbud dersom man også lot Flytoget frakte pendlere og passasjerer som ikke skal til flyplassen.

– Målet må være å få flest mulig til å reise kollektivt, og skal man få til det, må kollektivtilbudet gjøres mer attraktivt. Flytoget stopper jo uansett ved disse stasjonene, og ved å åpne for lokale reisende også på Flytoget, ville innbyggerne langs linja i praksis fått tre avganger ekstra i timen i hver retning, påpeker Gulati og Elseth.

Også bra smitteverntiltak

Himanshu Gulati understreker at forslaget i utgangspunktet ikke er koronapandemi-relatert, men at det like fullt vil kunne ha en gunstig smitteverneffekt.

– Det vil kunne spre lokale reisende og frigjøre plass på lokaltogene, i tillegg til at Flytoget vil kunne utnytte sin ledige kapasitet bedre, mener han.

– Men hvorfor skulle lokale reisende ville betale det dobbelte for å reise med Flytoget? I dag koster det 85 kroner å reise med Vy fra Lillestrøm til Gardermoen, mens det koster 156 kroner med Flytoget, og det tar omtrent like lang tid?

– Jo, men man vil kunne ha en annen pris i vognene som blir øremerket for lokaltrafikk. Flytoget vil uansett ønske å ha konkurransedyktige priser på en strekning som etter hvert også vil bli åpnet for andre aktører, svarer Anette C. Elseth.

Les også

Flytoget vil gjøre det nesten dobbelt så dyrt å reise til Gardermoen

Dobbel kapasitet uten ny tunnel

Moderne Transport skrev nylig at tidligere ruteplanlegger i NSB, Jon Hamre, har levert en analyse på oppdrag fra Ap, Sp og SV som viser at man med enkle grep kan doble antall reisende i jernbanesystemet på Østlandet uten å bygge en ny Oslo-tunnel til et sted mellom 30 og 50 milliarder kroner.

Hans viktigste oppskrift for å få dette til er at Flytoget åpnes for alle reisende og at dette tilbudet inngår i det ordinære jernbanesystemet. Flytogets kapasitet vest for Oslo er altfor dårlig utnyttet, mener Hamre.

Gulati og Elseth støtter dette synet.

– Det vil være mer samfunnsøkonomisk fornuftig å åpne Flytoget for lokaltrafikk enn å bygge en ny tunnel til flere titall milliarder, mener han.

Snur på problemstillingen

I februar tok Romerikes Blad på lederplass til orde for at pendlere til og fra Lillestrøm bør kunne få reise med Flytoget, og Flytogets administrerende direktør Philipp Engedal repliserte da at Flytoget bør bidra på det de er gode på, nemlig å frakte flypassasjerer.

«Derfor bør vi snu på problemstillingen; løsningen er ikke å fylle Flytoget med «ordinære» pendlere – men heller å flytte flypassasjerene fra pendlertogene til Flytoget. Ved å flytte fire millioner flyreisende fra pendlertogene, vil pendlerne i regionen få et langt bedre tilbud enn i dag,» skrev Engedal i en kommentar.

Han utdyper dette overfor Romerikes Blad i anledning utspillet fra Gulati og Elseth:

– Takket være store subsidier fra stat og fylke har Vy de siste åra økt tilbudet og senket billettprisene til Oslo Lufthavn. Det har ført til at de i løpet av noen år har gått fra å frakte én million passasjerer til Gardermoen årlig til å frakte fem millioner passasjerer dit. Vi mener løsningen ikke ligger i å fortsette den veien, men heller i å få passasjerene som like gjerne kunne reist med Flytoget, tilbake til oss, sier Philipp Engedal.

Han viser til at tre av fire passasjerer tar Flytoget på strekningen Drammen-Oslo lufthavn, der Vy og Flytoget har lik pris.

– Vi vet at de som benytter seg av Vy-tog til og fra Gardermoen i all hovedsak er reisende utenbysfra eller fra utlandet, og dette er et marked som ikke trenger subsidier, påpeker Engedal.

Han viser også til at det ikke nødvendigvis lar seg gjøre å henge ekstra vogner på Flytoget.

– I rushtida er også våre tog fulle. Vi kjører da med doble vognsett, totalt åtte vogner – og det er ikke mulig å henge på flere vogner fordi plattformene er for korte, slår Flytog-direktøren fast.

Kommentarer til denne saken