Vil åpne Flytoget for lokaltrafikk: – Det vil gi både bedre kollektivtilbud og bedre utnyttelse av kapasiteten

La Flytoget frakte lokale pendlere i egne vogner, foreslår Frp-politikerne Himanshu Gulati og Anette C. Elseth. En analyse viser at dette kan doble antall reisende på Østlandet uten ny Oslo-tunnel. Men Flytogets direktør er ikke enig.