– Med vikingspelet «Ragne» vil vi vise hvordan menneskene levde på en gård her for 1.000 år siden. Det var noe helt annet enn det man ellers hører om vikingtiden, sier manusforfatter og komponist Turid Lisbeth Nygård.

Det er det relativt nystiftede Husebyspelene som inviterer til en reise tilbake i tid på Huseby gård Skedsmo bygdemuseum, nest siste helgen i september.

Vanlig folk i vikingtiden

– Det at vi tar for oss hverdagslivet til folk, gjør også disse spelene annerledes enn vanlige vikingspel med slåssing og vold, selv om det blir en del av det i det siste manuset om selve slaget ved Nitja i 1022, sier Nygård.

I fjor var det premiere på det

første vikingpspelet, da også på Huseby gård. I alt planlegges det totalt fem spel, fram til 1.000-årsjubileet for slaget i 2022.

Slaget ved Olavsgaard

Ved Nitsund ved Nitelva, nedenfor Hellerudsletta, sto det i 1022 et historisk slag, som Snorre skriver om i sine sagaer. Det var nemlig akkurat her Olav den hellige banket de gudløse raumerne til «bot og bedring», slik Snorre beskriver det, for snart 1.000 år siden.

Nitsund ligger der fortsatt, ikke langt fra hotellet som har tatt navn etter vikingkongen, som het Olav Haraldsson (995-1030), og som var konge i Norge i perioden 1015–1028.

Han spilte en grunnleggende rolle ved innføringen av kristendommen i Norge. Størst betydning fikk han som rikshelgen etter sin død i slaget på Stiklestad 29. juli 1030.

Flere vikingboplasser

Raumerne gikk straks til kamp, de var lei pålagte skatter, men de klarte ikke å drive kongshæren bort.

Til minne om dette slaget ble det i 1934 reist en Olavsbauta ved Hellerud, som i 1980 ble flyttet til Skedsmo kirke der den står i dag – der det også trolig lå flere vikingboplasser.

Det er dette slaget Husebyspelene vil markere med sine årlige spel fram til 2022. Men handlingen vil først og fremst knyttes til gården på Skedsmokorset, og de menneskene som bodde der.

– På den måten kan publikum bli kjent med personene knyttet til gården som lå et eller annet sted i nærheten av der Huseby gård ligger i dag, sier Turid Lisbeth Nygård.

Skuespillerne er fra Huseby familieteater på Skedsmokorset, Bygdetruppen teater i Aurskog-Høland i tillegg til noen profesjonelle, som Kirsti Sørlie Hansen. Musikerne spiller instrumenter som fantes for 1.000 år siden, blant annet keltisk harpe.

Historiske fakta

Spelet «Ragne» spilles under asketreet på Huseby gård, med 40 skuespillere, 4 musikere og vikinggrupper.

Manusforfatter Turid Lisbeth Nygård ser fram til tusenårsjubileet i 2022. Og hun gleder seg over de årlige spelene Husebyspelene skal ha fram til da.

– Vi vet hvilke gårder som eksisterte på Romerike på den tida, og manuset holder seg til de historiske fakta som finnes. Men hva folk het og hvem de var, det må bli gjetninger, sier hun.

Fakta

  • Vikingtiden er en betegnelse på tidsrommet fra omkring 800 til omkring 1060.
  • Perioden har navn etter vikinger og vikingferder, men betegnelsen «vikingtid» ble først tatt i bruk mot slutten av 1800-tallet.
  • Begynnelsen på vikingtiden knyttes gjerne til angrepet mot klosteret Lindisfarne i Nord-England i 793.
  • Slaget ved Stamford Bridge og slaget ved Hastings i 1066 blir sett på som en avslutning av vikingtiden.
  • Husebyspelene har premiere på «Ragne» på Huseby gård Skedsmo bygdemuseum 20. september.
  • Kilde: snl.no/wikipedia