Gå til sidens hovedinnhold

Vikenpakke II – gledelig tverrpolitisk samarbeid

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høyre er sterk tilhenger av brede forlik og samarbeid på tvers i viktige saker. Det er gledelig at alle partiene i Viken fylkesting sluttet opp om Vikens tiltakspakke. Behov for ekstra hjelp til arbeids-og næringsliv, for aktivitet og hjelp til barn og unge ble besluttet gjennom et tverrpolitisk samarbeid, initiert av fylkesrådet.

Vi i Høyre har vært forkjempere for at næringslivet skulle få mer drahjelp fra fylkeskommunen. Vi er derfor særlig fornøyde med at tilskuddsordninger til næringslivet styrkes med 15 millioner. Disse midlene skal gå til prosjekter som bidrar til innovasjon, sirkulær økonomi og digitalisering, samt prosjekter som støtter opp om lokal mat og reiseliv. Gode og viktige prioriteringer, etter vårt skjønn, som også vil komme bedriftene på Romerike til gode.

Vi har et stort vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene. Gode og trygge veier er en forutsetning for at folk og varer kan komme raskt og trygt frem. Et bidrag på 8 millioner gjør ikke store forskjellen når vi snakker om etterslep i milliardklassen. Det er likevel velkomment at vedlikehold og rensk av grøfter hvor biologisk mangfold hensynstas, for å nevne ett av tiltakene, blir prioritert. Likeså at ladeinfrastruktur til personbiler og næringstransport blir tilgodesett med en tilskuddsordning på 5 millioner. Pakke for renere vann og vassdrag på 2 millioner, heier vi selvfølgelig på.

Barn og unge, og kulturliv og talenter blir tilgodesett med henholdsvis 19 og 5 millioner. Det har vært krevende tider for mange i disse gruppene, og penger til hjelp og mer aktivitet er helt klart kjærkomment og riktig.

Økt støtte til vedlikehold og ENØK-tiltak på 20 millioner i fylkeskommunens egne bygg er også smart bruk av penger. Ved å gi lokale bedrifter oppdragene så vil midlene gi enda bedre ringvirkninger.

Kan vi ønske oss mer? Ja, faktisk! Bedriftsintern opplæring (BIO) er et virkemiddel som bidrar til å øke kompetansen hos medarbeidere. Bidraget fra regjeringens kompensasjon til fylkeskommunene er betydelig på dette området. Vi mener tiltaket treffer så bra at fylkeskommunen kan bevilge enda mer. Her snakker vi om å gjøre flere bedrifter og arbeidstakere i stand til å møte nødvendig omstilling på mer offensiv måte. Nå håper vi at det rødgrønne fylkesrådet kommer på banen i neste runde med forslag om enda mer penger til denne ordningen, slik at bedriftene på både nedre og øvre Romerike kan få ytterligere drahjelp.

Alt i alt er dette en Vikenpakke som treffer godt. Høyre samarbeider selvfølgelig gjerne ved senere anledninger i saker som fortjener bred forankring. Det nærmer seg valg, men det er viktig for oss å vise velgerne at vi også kan jobbe godt sammen, på tvers av politiske skillelinjer!

Lise Hagen Rebbestad, fraksjonsleder plankomiteen i Viken, Lillestrøm
Kari Sofie Bjørnsen, fylkestingsrepresentant og stortingskandidat, Asker

Kommentarer til denne saken